DEREALİZASYON NEDİR?

Derealizasyon, kişinin çevresini, olayları veya kendisini gerçek dışı, yabancı, hatta bir rüya gibi algıladığı bir psikolojik durumdur. Bu durumda kişi, kendisini gerçekten uzaklaşmış veya ayrılmış gibi hisseder, olayları veya nesneleri gerçek dışı veya bulanık olarak algılar. Derealizasyon, genellikle stres, travma, anksiyete bozukluğu, depresyon veya bazı psikiyatrik rahatsızlıkların bir semptomu olarak ortaya çıkar.

Derealizasyon durumunda kişi, duygusal veya fiziksel olarak kendini gerçek dışı hisseder ve çevresiyle olan bağlantısını kaybetmiş gibi hisseder. Bu durum, kişinin normal aktivitelerini sürdürmesini zorlaştırabilir ve genellikle kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler.

Tedavi genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin kombinasyonuyla yapılır. Kişiye, gerçek dışı algılarıyla baş etme ve stresle başa çıkma becerilerini geliştirmesinde yardımcı olacak yöntemler öğretilir. Tedavi genellikle semptomların şiddetini azaltmayı ve kişinin yaşamını normalleştirmeyi amaçlar.

Derealizasyon hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

DEREALİZASYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Derealizasyon belirtileri genellikle kişiden kişiye değişiklik gösterebilir, ancak yaygın semptomlar şunları içerebilir:

  • Gerçek dışı algılar: Kişi, çevresini veya kendisini gerçek dışı, bulanık veya değişmiş olarak algılar. Olaylar, nesneler veya insanlar, bir rüya gibi, yabancı veya uzak bir şekilde hissedebilir.
  • Duygusal donukluk: Derealizasyon yaşayan kişiler, duygusal olarak donuk veya uyuşmuş hissedebilirler. Olaylarla veya insanlarla bağlantı kurmada zorluk çekebilirler.
  • Zihinsel bulanıklık: Zihinsel netlik kaybı yaşanabilir. Düşünceler karmaşık veya bulanık olabilir, odaklanma ve konsantrasyon zorlaşabilir.

Derealizasyon hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan kilo kontrolüne yardımcı 4 baharat! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan kilo kontrolüne yardımcı 4 baharat!
  • Gerçeklik hissinin kaybı: Kişi, gerçeklik hissini kaybetmiş gibi hissedebilir. Olayların gerçek mi yoksa hayal mi olduğunu anlamakta güçlük çekebilir.
  • Dış dünyadan kopma: Kişi, kendini dış dünyadan kopmuş gibi hissedebilir. Olayların gerçekleştiğine dair hissiyatı zayıflayabilir veya yok olabilir.
  • Panik ve anksiyete: Derealizasyon sıklıkla panik ataklarının bir parçası olarak ortaya çıkar ve bu durum kişide yoğun anksiyete hissiyatına neden olabilir.
  • Kişilik değişiklikleri: Derealizasyon yaşayan bazı kişiler, kendilerinde bir kişilik değişikliği hissedebilirler veya kimliklerini kaybettiklerini hissedebilirler.

Derealizasyon hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?