Danıştay 13. Dairesi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi inşaatının Cumhurbaşkanlığı’nın icraat programında yer almasının 'ihalede ivedilik' şartını yerine getirmediğine hükmederek ihalenin iptal edilmesine karar verdi.

Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılması için 29 Nisan 2022’de davet usulü ile ihale düzenlendi.

Limak, Kolin, Mapa, YSE, YDA ile Yapı ve Yapı şirketlerinin özel olarak davet edildiği ihaleyi, 2 milyar 127 milyon 978 bin liralık teklifin sahibi Yapı&Yapı şirketi aldı.

İBB ise TOKİ’nin söz konusu 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi' ihalesinin iptali için dava açtı.

DAVA REDDEDİLDİ, İBB TEMYÜZ BAŞVURUSU YAPTI

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İBB’nin TOKİ ile Çevre Bakanlığı’na karşı açtığı davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi, 7 Eylül 2023 tarihli kararı ile ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı ve davayı reddetti.

İBB’nin temyiz başvurusunu karara bağlayan Danıştay 13. Dairesi ise davanın idare mahkemesi tarafından reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığını kaydetti.

Danıştay 13. Dairesi kararında 21-B maddesine göre yapılan ihalelerde ivedilik şartı arandığı, önceden öngörülemeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden durumlarda bu maddeye göre ihale düzenlendiği anlatıldı.

Davalı idarenin, millet bahçesi ve çevre düzenlemesi işinin hangi kısımlarının, hangi nedenlerle yapım tekniği açısından özellik arz ettiğinin teknik veri ve dokümanla ortaya koyamadığına dikkat çekildi.

HUKUKA UYGUN BULUNMADI

Dava konusu ihalenin Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından kamuoyunun bilgisine sunulan “Birinci 100 Günlük İcraat Programı” çerçevesinde ilan edilen bir iş olması dikkate alınarak davalı idare tarafından ivedilikle tamamlanması gereken bir olarak nitelendirilmesinin, işin ivedi olarak yapılmasına gerekçe olarak gösterilemeyeceği vurgulandı.

Mevzuatta belirtilen ivedilik şartları bulunmadığından ihale işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldı.