Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin iç pazardaki payının artırılması ve korunması ile yurtiçine yatırımların teşvik edilmesi amacıyla, Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adet şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

chery2

Bim 21 Haziran 2024 indirim kataloğu Bim 21 Haziran 2024 indirim kataloğu

Düzenlemenin Amacı ve Detayları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin tüketici güvenliği, kamu sağlığı, yerli üretimin pazar payının korunması, yurt içine yatırımların özendirilmesi ve cari açığın düşürülmesi amaçları doğrultusunda yapıldığı belirtildi. İlgili düzenlemeler, ithalat rejimi kararı ve eklerinde taraf olunan uluslararası anlaşmalar doğrultusunda, ilgili kurumlarla istişare edilerek gerçekleştiriliyor.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi (İGV)

Düzenleme kapsamında, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler hariç, bazı eşyaların ithalatında gümrük vergisi ile beraber ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanıyor. İGV oranları, ekonomik ve ticari gelişmeler ile sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak güncelleniyor.

Çin Menşeli Otomobillere Yönelik Yeni Uygulama

Yeni düzenlemeyle, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerin Çin menşeli olanlarının ithalatında "İthalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adet yüksek olanı uygulanır." şeklinde ilave gümrük vergisi getirildi. Bu uygulama, yerli üretimin iç pazardaki düşen payını yükseltmek ve korumak, dış ticaret dengesi ile cari açık hedeflerine ulaşmak amacıyla yapıldı.

Chery Güncel Fiyat Listesi 2024

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Yeni düzenleme, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bakanlık, yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesi hedeflerine ulaşmak için ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye ve uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Bu düzenleme ile yerli otomotiv üreticilerinin iç pazardaki rekabet gücünün artırılması ve ülkeye olan yatırımların teşvik edilmesi hedefleniyor.