1952 yılında Hanekin'de doğan Leyla Kasım, Kürt siyasi hareketinin bilinen figürlerinden biridir. Beş çocuklu bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Bağdat'a göç etmiş, daha sonra Erbil'e yerleşmiştir.

1971'de Bağdat Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimine başlayan Kasım, kısa sürede Kürt öğrenci birliğinin aktif bir üyesi haline gelmiştir. Üniversitedeki etkinliğiyle Kürt öğrenciler üzerinde belirgin bir etki yaratmıştır. Toplumsal eşitlik, kadın hakları ve Kürt sorununa odaklanarak, genç yaşında siyasi bilincini geliştirmiştir.

Leyla Kasım'ın politik mücadelesi, 1970 yılında Saddam Hüseyin ile Mustafa Barzani arasında yapılan özerklik anlaşması sırasında yoğunlaşmıştır. Bu anlaşmaya göre Güney Kürdistan'ın üç vilayeti olacak, Erbil başkent olacak ve Kürtler için bir parlamento kurulacaktı. Ayrıca Kürtçe, resmi ikinci dil olarak kabul edilecekti. Ancak Saddam Hüseyin'in kararıyla Leyla Kasım ve arkadaşları olan Cevad Hemevendi, Neriman Fuad Mesti, Hesen Heme Reşid ve Azad Süleyman Miran, 12 Mayıs 1974'te sabah saat 07.00'de idam edilmiştir.

Leyla Kasım'ın mezarı, Necef şehrindeki Şii inanışa göre kutsal kabul edilen Vadi's-Selam Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Ancak yaşamı ve mücadelesi, Kürt halkı için unutulmaz simge olmuştur.