Almanya'nın Köln Üniversitesinden bilim insanları, daha önce yapılan ve katılımcılara antidepresan ya da plasebo tedavisi uygulanan 79 çalışmayı inceleyerek 20 binden fazla kişinin verilerini değerlendirdi. BBC'nin haberine göre, araştırmacılar antidepresan kullanımını bırakan her altı kişiden birinde baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve uykusuzluk gibi semptomların görüldüğünü tespit etti.

Başagrısı

Daha da dikkat çekici olan ise her 35 kişiden birinde (%3) ciddi yoksunluk belirtilerinin görülmesiydi. Bu ciddi semptomlar, genellikle imipramin, paroksetin ve venlafaksin gibi daha az yaygın kullanılan antidepresanlar ile ilişkilendirildi.

Önceki araştırmalar ise antidepresanı bırakmanın hastaların %56'sını etkilediğini ve bu belirtilerin neredeyse yarısının şiddetli olduğunu öne sürüyordu. Yeni bulgular, antidepresan kullanımını bırakmanın etkileri konusunda daha umut verici bir tablo sunuyor.

Sağlık uzmanları, antidepresanların aniden bırakılmasının yerine aşamalı olarak dozun düşürülmesini öneriyor. Bu şekilde yoksunluk belirtilerinin en aza indirilebileceği belirtiliyor.

Uykunuzu kaçırmayı sağlayacak 7 etkili yöntem Uykunuzu kaçırmayı sağlayacak 7 etkili yöntem

Mide Bulantısı

Araştırmanın sonuçları, saygın tıp dergisi Lancet Psikiyatri Dergisi'nde yayımlandı. Bu yeni bulgular, antidepresan tedavisi gören bireyler ve sağlık profesyonelleri için önemli bilgiler sunuyor ve tedavi süreçlerinde daha bilinçli kararlar alınmasına katkı sağlayabilir.