Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Şubat ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in de yer aldığı toplantıda, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği deprem felaketinde afet bölgesine destek amacıyla, olağanüstü meclis toplantısında belirlenen 1 milyon TL’lik yardıma ilave olarak 2 milyon TL’lik bir yardım daha yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın Şubat ayı meclis toplantısı, meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. 10 gündem maddesi ile toplanan meclis, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Gündemin 2. maddesinde yer alan 2023 Ocak ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanı oy birliği ile kabul edildi.İftar organizasyonu erzak paketine dönüştürülecek

Gündemin 3. maddesinde yer alan dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler faslında bağış ve yardımlar faslına aktarım yapılmasının görüşülmesi maddesinde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, oylama öncesi meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Ahmet Çetin, “Önceki senelerde Ramazan ayında üyelerimizle bir arada olunan bir iftar programı düzenleniyordu. Bu tabii ki güzel, sohbetin ve birlikteliğin arttığı hoş ortamlar oluşuyordu fakat şu an farklı bir dönemdeyiz. Afet bölgesinden bölgemize gelen birçok aile var. İftar için ayıracağımız bütçeyi de erzak yardımına aktararak bu yardım adedinin daha fazla arttırılması yönünde Yönetim Kurulumuzca görüş birliğine vardık. Son sözü meclisimizin takdirine bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Çetin’in açıklamalarının ardından gerçekleştirilen oylamada, gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. 3. Maddenin oylanmasının ardından gündemin 4. maddesinde yer alan ekmek azami fiyat talebinin görüşülmesine geçildi. Odanın, geçen ay meclis toplantısında belirlediği 200 gram, 6 TL tarifesi yeniden oylamaya sunuldu. Madde oy çokluğu ile kabul edildi.Yardım tutarı 3 milyona çıkartıldı

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve toplamda 11 ilin etkilendiği deprem felaketinde, ÇTSO Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirerek afet bölgesine 1 milyon TL’lik yardımda bulunması yönünde karar almıştı. Afet bölgesinde ihtiyaçların devam etmesi ve bölgedeki yaraları sarmak adına desteklerini sürdüren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, gündemin 5. maddesinde yer alan, deprem bölgesine yapılmış/yapılacak yardımlar için ihtiyatlardan harcama yapılması maddesini oy birliği ile kabul etti. Mecliste alınan karar neticesinde afet bölgesine ulaştırılacak yardım miktarı toplamda 3 milyonu bulmuş olacak.Dijital dönüşüme tam destek

Gündemin 6. maddesinde yer alan odanın dijital dönüşümü çerçevesinde ihtiyaç duyulan yazılım için ihtiyatlardan harcama yapılması maddesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 7 maddesinde yer alan Kapaklı, Veliköy ve Yalıboyu OSB’lerinin 2023 yılı katılım paylarının ihtiyatlardan harcanması yönündeki madde oy birliği ile kabul edildi.Vakıf kurulumu için ilk adım atıldı

Gündemin 8. Maddesinde yer alan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı kurulması görüşüldü. Madde oylama sunulmadan önce açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Vakıf, sadece eğitim hedefli kurulacak olup okul yapımı, burs yardımı ve yurt yapımı gibi konuları içine alacaktır. Vakfın, işleyişinin nasıl olacağı, kimlerin ne görevler alacağı ise detaylı bir araştırmanın ardından sizlere sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Çetin’in açıklamalarının ardından gündemin 8. Maddesi oy birliği ile kabul edildi.Acil eylem planları görüşülecek

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Ülke olarak acı bir süreçten geçiyoruz. Hep birlikte yaralarımızı sarmak için uğraşıyoruz. Her meslek komitemizden bölgemizde yaşanması muhtemel bir deprem anında acil eylem planlarımıza hangi konuları alabiliriz, en elzem konular nelerdir gibi görüşleri içeren bir sunum hazırlamasını rica ediyorum. Ve hazırlanan bu sunumların gelecek meclis toplantımızda değerlendirilerek görüş paylaşımı yapılmasının oldukça faydalı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.