Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, pazar tezgahlarında, yol kenarlarında satılan süt, peynir ve yoğurdun uygun ortamda muhafaza edilmemesi nedeniyle oluşan bakterilerin, ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açabileceğini söyledi.

Açıkta Satılan Süt Ürünleri Hayatına Neden Olabilir (2)

Manavoğlu, süt, yoğurt ve peynir tüketiminde güvenilir gıdanın tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Açıkta satılan süt ürünlerinin ortamdan dolayı fiziksel kirlenmeye maruz kalabileceğini belirten Manavoğlu, "Araçların egzozundan kurşun gibi ağır metaller, toz toprak gibi küçük parçacıklar bulaşabilir. Buradaki en önemli tehlike mikrobiyolojik risktir. Ambalajı açık şekilde ortamda bekleyen peynir, süt ürünleri ve yoğurttan uzak durmak gerekir." dedi.

Açıkta Satılan Süt Ürünleri Hayatına Neden Olabilir

Süt ürünlerinde oluşabilecek bakterilerin sağlığa zararı hakkında bilgi veren Manavoğlu, "Hayvan memesinden bulaşabilecek fekal mikroorganizmalar olabiliyor. Escherichia coli, salmonella, brusella gibi bakteriler insanlarda hastalık yapacak etkiye sahip. Mide bulantısı, kusma, kanlı ishal, ateşlenme, halsizlik görülebilir. Mikroorganizmaların tehlikeli türlerinin bulaşması insanlarda felce, ölüme yol açabilir." diye konuştu.

Açıkta Satılan Süt Ürünleri Hayatına Neden Olabilir (1)

Peynirde koagulaz pozitif stafilokoklar denilen mikroorganizmanın rahatsızlığa neden olabilecek en büyük tehlike olduğuna dikkati çeken Manavoğlu, "Peynir oluşumunda bu bakteri, belli sınırda olmalı. Bu bakteri uygun ortamda muhafaza edilmeyen peynirde çoğaldıkça insan sağlığına zarar verir. Peynirde salmonella, listeria monocytogenes, koagulaz pozitif stafilokoklar bakterileri ciddi anlamda ölüme neden olabilir. Hamilelerin gebeliğini sonlandırabilir." dedi.