Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve dönem tekrarı yapan veya normal eğitim süresini uzatan öğrencilere yönelik bir karar aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilere alınacak eğitim ve öğretim ücretlerinin mütevelli heyet tarafından belirlenebileceği hatırlatıldı.

YÖK'ün açıklamasının tamamı şöyle: 

"Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden daha önce alarak başaramadığı ve yeniden alması gereken alt sınıf dersleri için dönem/yıllık ücrete ilave olarak ek bir ücret alınmaması Yükseköğretim Genel Kurul tarafından daha önce karar altına alınmıştı. Buna karşılık bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden kaldığı ders ücreti yerine yıllık ücret talep ettiğine ilişkin Başkanlığımıza ulaşan şikayetler üzerine, Yükseköğretim Genel Kurulunca, öğrencinin dönem tekrarı yapması veya normal öğrenim süresinin aşılması halinde alınacak ücretin yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına ücret ödemesine ve ödenen bu ücretin de her halükarda ilgili dönem alması zorunlu olan ders/kredi başına düşen tutarı aşmamasına karar verilmiştir."

DENETİMİ YAPILACAK

Açıklamada ayrıca, tüm vakıf yükseköğretim kurumlarının bu karara uyup uymadığının ilk denetim döneminde gözden geçirileceği bilgisi verildi.