McKinsey Küresel Enstitüsü'nün yayınladığı bir rapor, yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla ABD'de toplam çalışma saatlerinin 2030 yılına kadar yüzde 30 oranında otomasyona aktarılacağını öngörüyor. Bu değişimin özellikle kadın istihdamının yoğun olduğu sektörleri etkilemesi bekleniyor. Rapor, düşük ücretli işlerde çalışan kadınların gelecek 7 yıl içinde mevcut işlerini değiştirmek zorunda kalma olasılığının erkek çalışanlara göre 1,5 kat daha fazla olduğuna dikkat çekiyor.

Yapay zeka ve otomasyon teknolojileri, iş ve çalışma dünyasında köklü dönüşümlere yol açıyor. Gelecek yıllarda birçok iş kolunun ortadan kalkması beklenirken, aynı zamanda yapay zeka ve veri mühendisliği gibi yeni meslekler de giderek daha fazla önem kazanıyor. McKinsey Küresel Enstitüsü, dünya ekonomik eğilimlerini inceleyerek, 2030 yılına kadar ABD iş gücü piyasasında beklenen gelişmeleri öngörüyor. Rapora göre, yapay zeka özellikle ofis destek, satış, müşteri ilişkileri ve yemek sektörü gibi iş kollarındaki çalışanları etkileyecek. Kadınların yoğun istihdam edildiği bu sektörlerde ise 7 yıl içinde meslek değiştirme olasılığı erkek çalışanlara göre 1,5 kat daha fazla.

500 TL’lik banknot ne zaman geliyor? 500 TL’lik banknot ne zaman geliyor?

İSTİHDAM SAYISI GEÇEN YILKİ RAPORA GÖRE...

McKinsey raporunda ayrıca, üretken yapay zekanın öğretmenlik, inşaat ve bilgisayar mühendisliği, hukuk, iş ve finans, muhasebe, oyun/eğlence/medya, güvenlik ve sosyal hizmetler gibi alanlarda çalışanların toplam iş gücü saatini yüzde 30 oranında azaltacağı öngörülüyor. Raporda ayrıca, teknolojik gelişmelerin etkisiyle ABD'de risk altında olan istihdam sayısının geçen yılki rapora göre yüzde 25 artarak 12 milyona ulaşacağına dikkat çekiliyor.

500 MİLYON YENİ İŞ İMKANI

Yapay zeka, IoT ve oyun sektörlerinde faaliyet gösteren Cerebrum Tech'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, üretken yapay zekanın birçok mesleği ortadan kaldırmayacağını, ancak iş yaşamına hızla entegre olacağını vurguluyor. Dr. Erkul'a göre, üretken yapay zeka bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında üretkenliği artıran önemli bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Yaratıcı ve tasarım odaklı işlerden, iş-finans, hukuk ve sağlık sektörüne kadar farklı alanlarda çalışanlara verimlilik sağlayan yapay zeka, Gartner'ın raporuna göre 2025'e kadar küresel şirketlerin yüzde 40'ında CEO veya COO'ya rapor verecek bir yapay zeka yetkilisi bulunduracağını gösteriyor. Aynı rapor, 2026'ya kadar yapay zekanın küresel istihdam üzerinde nötr bir etkiye sahip olacağını, 2033'e kadar ise yapay zeka çözümleri ile 500 milyondan fazla yeni istihdam yaratılacağını öngörüyor. McKinsey raporuyla birleştiğinde, bu dönüşümün iyi analiz edilmesinin önemi bir kez daha vurgulanıyor.