İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Şekib Avdagiç, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) 61. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Avrupalı şirketlerin Türk iş dünyasına yönelik ilgisine dair bir araştırmadan bahsetti.

TÜRKİYE-AB İŞ DİYALOĞU PROJESİ

Avdagiç, TOBB ve Eurochambres tarafından gerçekleştirilen araştırmanın Avrupalı şirketlerin Türkiye'ye ilgisini ortaya koyduğunu belirtti. Bu saha çalışmasının Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesi kapsamında üçüncü kez yapıldığını ifade etti.

ANKETE 1004 ŞİRKET KATILDI 

Haber Global'den Ertan Altan'ın haberine göre; araştırmada, 1004 şirketten oluşan bir örneklem anketi dolduruldu. Bu örneklemin yüzde 53'ü AB'ye sonradan katılan Baltık, Doğu Avrupa ülkeleri ile Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni içeriyor.

AVRUPALI ŞİRKETLERİN ÜÇTE İKİSİ TÜRKİYE'Tİ İSTİYOR

Araştırmaya göre, Türkiye pazarında yer almayan AB şirketlerinin neredeyse üçte ikisi (%61,8) Türkiye ile iş ilişkilerini geliştirmeyi planladıklarını belirtiyor.

Ankete katılan Avrupalı şirketlerin %40,7'si, Türkiye'nin AB ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyor. Bu inanç, Türkiye pazarında yer alan ve olmayan şirketler arasında farklılık gösteriyor.

TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYE OLMASINI İSTİYORLAR

Araştırma aynı zamanda Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki inançların zaman içinde nasıl değiştiğini de gözler önüne seriyor. 2013 yılından bu yana, Türkiye'nin AB üyeliğine dair inancın önemli ölçüde arttığı görülüyor. Örneğin, 2013 yılında ankete katılan şirketlerin sadece %21'i Türkiye'nin AB üyeliğinin faydalı olacağını düşünürken, bu oran 2022 yılında %45,9'a yükselmiş durumda.

"İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLMELİ"

Son yağmurlar barajları nasıl etkiledi? Son yağmurlar barajları nasıl etkiledi?

Araştırmaya göre, AB şirketleri, Yeşil Mutabakat konusunda Türkiye ve AB arasındaki işbirliğini destekliyor. Katılımcıların %77,2'si bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor.

Rapora göre; Romanya, Danimarka, Bulgaristan, İsveç, Hırvatistan, Çekya, İspanya ve Portekiz gibi ülkeler, Türkiye pazarına aşina olan ülkeler arasında yer alırken, Slovenya, Estonya, Macaristan, Polonya, Finlandiya, Letonya, Kıbrıs ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ülkelerde Türkiye'ye yönelik aşinalık düşük seviyede kaldı.

AB'YE GEÇ KATILAN ÜLKELER DAHA İYİMSER

Geç katılan ülkelerin, Türkiye'nin AB'ye katılımı konusunda daha iyimser oldukları görülüyor. Ülke bazında incelendiğinde, Danimarka, Bulgaristan, Belçika, Romanya ve Almanya'daki şirketlerin Türkiye'nin AB'ye katılmasına yönelik iyimser olduğu belirtiliyor. Bu ülkelerdeki katılımcıların %45'ten fazlası, Türkiye'nin AB'ye katılacağına inanıyor. Bu ülkelerdeki şirketler aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa ekonomisinin bir parçası olduğuna inanmaya daha yatkın.