Türkiye, sağlık çalışanlarını kaybetmeye devam ederken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) artan tıp fakültesi kontenjanlarına dikkat çekerek bir rapor hazırladı. Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün, tıp fakültelerinin kontenjanlarını her yıl artırdığı vurgulanan raporda, bu yıl açılan toplam 21 bin 950 kontenjanın 18 bin 18'inin devlet ve vakıf tıp fakülteleri için olduğu dikkat çekti.

Covid aşısına dava: Halk kandırıldı! Covid aşısına dava: Halk kandırıldı!

TIP FAAKÜLTESİ SAYIMIZ AVRUPA'DAN FAZLA 

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; TTB raporunda, Türkiye'de 2023 itibarıyla 128 tıp fakültesi bulunduğu, bunlardan 91'inin devlet, 37'sinin ise vakıf üniversitelerine bağlı olduğu kaydedildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde en fazla tıp fakültesinin bulunduğu belirtilirken, ülke genelinde 60 ilde tıp eğitimi verildiği kaydediliyor. Raporda, Türkiye'nin nüfusa oranla diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla tıp fakültesine sahip olduğu da dile getiriliyor.

KENDİ HASTANESİ OLMAYAN TIP FAKÜLTELERİ

Rapora göre, devlet tıp fakültelerinin 32'si kendi hastanesine sahip değil ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile işbirliği protokolleri bulunuyor. Vakıf tıp fakülteleri ise 10'unun özel hastaneler ile işbirliği yaptığı belirtiliyor. Bu durum, tıp fakültelerinin nitelikli eğitim verme konusunda altyapı eksikliği yaşadığını gösteriyor. Yeni açılan fakültelerin öğrencileri diğer fakültelerde eğitim aldığında, bu fakültelerdeki öğrenci sayısının arttığına dikkat çekiliyor.

TTB raporunda, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının temel tıp eğitiminin kalitesini belirleyen önemli bir ölçüt olduğuna vurgu yaparak, bazı tıp fakültelerinde yeterli akademik geçmişe ve uzmanlık deneyimine sahip olmayan doktorların ders verdiğine dikkat çekiyor.

Raporda, tıp fakültelerinin kontenjanlarının artırılması yerine azaltılması gerektiği, yeni açılan fakültelerin birleştirilerek daha olumlu sonuçlar elde edilebileceği, devlet tıp fakültelerine daha fazla ekonomik destek sağlanarak eğitim kalitesinin yükseltilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, devlet ve vakıf tıp fakülteleri arasındaki ayrımcılığın sona erdirilmesi çağrısı yapılıyor.