Tarihten günümüze küreselleşmenin temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

·         Mal ve emtia hareketleri

·         Para ve sermaye hareketleri

·         Bilgi ve teknoloji hareketleri

·         İnsan hareketlerinin kontrolü

Tarihte ilk küreselleşme malların ülkelerarası geçişi ile gerçekleşmiştir. İkinci küreselleşme para ve sermayenin sınır tanımadan dolaşımı ile kendini göstermiş olup üçüncü tür küreselleşme bilgi  ve teknoloji üzerine kurulmuştur. 21. yüzyıldaki küreselleşme, yani dördüncü tür küreselleşmenin miladı 2019 Ekim'inde Çin'in Vuhan kentinden ortaya salınan laboratuvar bebeği Covid-19 ile kendini göstermiş olup  adına kısaca "Covid 19 Politikaları" diyebileceğimiz doğrudan insan ve insana dair hareketlerin küresel ölçekte kontrolü, manipülasyonu ve gözetlenmesi ile kayıt altına alınmasıdır.

Söz konusu gözetleme ve kayıt hem nöro-psikolojik hem genetik ve biyoteknolojik olmak üzere "biyolojik eşitsizlik" üzerine bina edilmektedir. Daha önceki üç tür küreselleşmenin sonucu ekonomik eşitsizlik olarak insanlığı perişan eden bir sonuçta tezahür etmiştir. Fakat dördüncü tür küreselleşme insanlık için tarihte hiç olmadığı kadar tehlikeli ve geri dönülmez riskleri bünyesinde barındırmaktadır.

Dördüncü tür küreselleşmeyi "Gözetleme Kapitalizmi" olarak tanımlayan. Harvard Üniversitesi "Business School" öğretim üyesi Profesör Shoshana Zuboff, 21. yüzyıldaki bu yeni küreselleşmenin ürününün, insan olduğunu adeta ağlayarak çığlık çığlığa haykırıyor.

Benim "Sanal Para-Sentetik İnsan-Lego Din ve Mahşerin Dört Atlısı" olarak tanımladığım 21. yüzyılın küreselleşme saldırısını Zuboff'un da ifade ettiği gibi şu şekilde özetlemek mümkündür.

·         İnsan tecrübelerini "veri madenciliği" olarak gören, öngörme-manipülasyon-satış ekseninde gizli saklı ticari uygulamalar için ücretsiz bir hammadde olarak değerlendiren "metaverse" ve benzerlerinden oluşan yeni bir ekonomik-siyasi-sosyal düzen... Matrix'e giden yol. Fotokopi, internet, blokzincir, metaverse, transhümanizm ve istikamet Matrix.

·         Mal ve hizmet üretiminin davranış değişkenliğinden meydana gelen yeni bir küresel sisteme tabi tutulduğu asalak bir ekonomik mantalite.

·         Neoliberal kapitalizmin borç-faiz temeli üzerine kurgulanmış ve 2021 sonunda 335 trilyon dolarlık insanlığın borç sarmalında zenginlik-bilgi-güç yoğunlaşmasının "elitler oligarşisinin" kontrolünde belirlenen, insanlık tarihinde benzeri görülmemiş habis bir mutasyon.

·         Gözetleme ekonomisinin temel çerçevesi ve bu çerçeveyi , ağı oluşturan teknopoli diktatörlüğü, "epistemik tekel".

·         Tıpkı 19. ve 20 yüzyıllarda endüstriyel kapitalizm ve neoliberal kapitalizmin finans endüstrisinin insanın çevresi, dünyanın tabii yapısı üzerinde meydana getirdiği tahribat ve yıkım kadar, Covid-19 politikalarıyla sefil bir biçimde ortaya dökülen doğrudan insan bedeni-beyni ve zihnini hedef alan, yani savaş cephesi doğrudan insan olan tehditkâr bir yeni  düzen tasarımı olan sentetik insan.

·         Milli devletler ve insanlık üzerinde öncelikle "sanal/kripto para" ve nakitsiz toplum" tasarımı ile egemenlik kuran ve demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik "tek para-tek devlet-tek din" temelini esas alan oligarşik bir "şirketokrasi" düzenini hedefleyen gücün oluşturulması.

·         "Yeni bir kolektif düzen" yani "şirket sosyalizmi"ni mutlak surette uygulamaya koymayı hedefleyen seçkinci bir "Esseniler Tarikatı" düzeni.

·         "Yukarıdan gelen darbe" ya da "derin darbe" olarak nitelendirilebilecek, temel insan haklarının gaspı. Milli/ulus devletlerin devrilmesi, insanlığın tek tip "elbise-zihniyet" içine hapsedilmesi.

·         Veri-zm denilen seküler bir "senkretik" inanç oluşturarak insanlığı -herkesin kendisinin Tanrı olduğu- Homo Deus/İnsan Tanrı haline dönüştürüp bu "Lego din"i küresel din haline getirmek.

·         İnsan hücresinden et ve tavuksuz yumurta, laboratuvarda kahve vs. ile insanlığı adeta kendi kanı ile beslenen bir hortlak varlığa dönüştürmek, İklim-gıda-su manipülasyonuyla Armagedon Savaşı çıkarmak,

İnsanların organik karşılıklarının ortadan kaldırılması ve neoliberal kapitalizmin insan hürriyetini gasp eden 1978 Washington Mutabakatı'nın keskin bir biçimde kolektivist bir düzene dönüştürülmesi. Kendi hegemonyalarını kurmak için insanlığı mezbahaya  yönlendiren özelleşmiş sosyal düzen, hem bilgi hem hürriyeti devletin değil, neoliberal kapitalizmin ulus/devlet üstü şirket piyasasının tekeline bırakan kamu sosyalizmi yerine şirket sosyalizmi düzeni.

Faşist ve komünist otokrasinin yıkılmasıyla neoliberalizm soslu "tekno otokrasi" 21.yüzyılda insanlığı tek tip deli çuvalına tıkıştırmak istiyor. Gerekçe ise "çok fazla demokrasi" ve "özel mülkiyetin" tehlikeli ve kalkınmayı, refahı engellediği masalı... Evrensel gelir tuzağı!         

Sonuçta her şeyi yok eden bir karışım: "termit düzeni". Bu düzen tasarımı 1978 Washington Mutabakatı ile çoktan fırına verilmişti. Covid-19 ile gerçek yüzünü insanlık anca görebildi. Epistemik darbe. Uydurulmuş haber, bilgi yolsuzluğu ve bilim ahlaksızlığı... Hepsi Matrix'in değirmenine su taşıyan unsurlar.

Para ve din, küresel siyasetin temel katalizörleri olup dindarlık değil dine başvuru esastır.