Türkiye, Avrupa'da en fazla tıp fakültesine sahip ülke konumunda bulunuyor. Ülkede toplam 128 tıp fakültesi mevcut, bunların 91'i devlet üniversitelerine aitken, 37'si vakıf üniversitelerine bağlı. Ancak bu fakültelerin birçoğunun akademik kadrosu yetersiz ve hastane ile fakülte binaları yetersiz durumda.

33 FAKÜLTE İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK

Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusa oranla tıp fakültesi sayısı açısından dünyanın önce gelen ülkelerinden olduğu belirtiliyor. Ülkede 91 devlet üniversitesine bağlı tıp fakültesinden 87'si öğrenci alıyor. Geriye kalan 4 tıp fakültesi ise kontenjan açmadı. Vakıf üniversitelerine bağlı 37 tıp fakültesinden ise 33'ü bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Ancak bazı tıp fakültelerinin alt yapı, eğitici insan kaynağı ve olanakları henüz eğitime hazır değil. 

Ayrıca, Türkiye'de devlet tıp fakültelerinin 32'sinin kendi hastanesi bulunmamaktadır. Bu nedenle hastane altyapısının geliştirilmesi için önemli bir planlama gerekmektedir. 

Tıp eğitiminin kalitesinin düştüğünü belirten uzmanlar, sağlık politikaları, şiddet olayları, çalışma koşulları gibi etmenlerin tıp fakültelerinin tercih edilmeme nedenlerinden biri olduğunu ifade ediyorlar. 

KALİTENİN ARTIRILMASI GEREKİYOR

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Eğitim Kolu verilerine göre, nüfusa oranla tıp fakültesi sayısının çok fazla olması, nitelikli sağlık hizmeti verilmesinin önündeki engellerden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle sağlık emek gücünün yetiştirilmesi, istihdamı ve kalitesinin artırılması önem taşıyor.

SAĞLIK SİSTEMİNDE YAŞANAN SORUNLAR 

Tıp fakültelerinin eskisi kadar tercih edilmemesinin nedenlerinden biri de sağlık sektörünün değişen dinamiklerine bağlanıyor. Sağlık sisteminde yaşanan sorunlar, şiddet olayları, düşük gelir düzeyi gibi etkenler, öğrencilerin tıp fakültelerini tercih etme eğilimini azaltmış gibi görünüyor.

Bursa'da okullar tatil mi? Bursa'da okullar tatil mi?

Sonuç olarak, tıp fakültelerinin sayısının artmasına rağmen, nitelikli sağlık hizmeti sunma kapasitesinin artırılması ve sağlık politikalarının gözden geçirilmesi önem taşıyor.