Nanoplastiklerin Parkinson ve demans ile bağlantısı var mı? Nanoplastiklerin Parkinson ve demans ile bağlantısı var mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, bazı uzmanlık dallarının muayene ücretlerine yüzde 50 zam yapıldığı ortaya çıktı.

Bugünkü yayımlanan 32289 sayılı Resmi Gazete’de, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun bazı kararlar aldığı görüldü.

Alınan kararda, Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının bulunduğu muayene ücretlerinw yüzde 50 zam yapıldı. Yüzde 50 zam yapılan uzmanlık dallarıysa “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinde” belirtildi.