YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/23)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/25)

Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu trafikte yaşlı kadına çarptı Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu trafikte yaşlı kadına çarptı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri