Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaparak yeni düzenlemeleri resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımladı. Yapılan düzenlemeler arasında ana sınıflarının yeri, öğrenci nakilleri, devamsızlık prosedürleri, sınıf geçme puanları ve öğrenci değerlendirmeleri gibi pek çok konuda değişiklikler yer alıyor.

MEB tarafından yapılan önemli değişiklikler şöyle: 

ANA SINIFI VE İLKOKUL ENTEGRASYONU 

Artık ana sınıfı açmak için sadece ilkokul bünyesinde olunması gerekiyor. Ortaokul, lise ve benzeri okullarda ana sınıfı açılabilme imkanı ortadan kaldırıldı.

TEKLİ VE İKİLİ EĞİTİM 

Okulların ve kayıt alanlarının dijital olarak kaydedilmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) ile ilgili hükümler yönemelikte yer aldı.

ÖĞRETMENLERİN DURUMU 

Öğretmenlerin haftalık ders programları yapılırken engelli öğretmenler, engelli yakınlarının bakımıyla ilgilenen öğretmenler ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin durumları artık dikkate alınacak.

TENEFFÜS SÜRELERİ

Öğrencilerin rahat bir şekilde yemek yiyebilmesi için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması gerektiriliyor.

ŞUBE DAĞILIMI 

2024-2025 eğitim yılından itibaren öğrencilerin şubelere dağılımı e-Okul sistemi aracılığıyla otomatik olarak yapılacak. Şubeleri okutacak öğretmenlerin belirlenmesi de bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

NAKLİ KOLAYLIKLAR 

Nakil işlemleri daha fazla öğrenciyi kapsayacak şekilde genişletildi; artık yetim çocuklar ve ailesinde ağır engelli bulunan öğrenciler için de nakil kolaylıkları sunulacak.

DEVAMSIZLIK BİLDİRİMİ

Öğrencilerin devamsızlığı, velilere daha fazla bildirilecek; özellikle sürekli tedavi gerektiren hastalıkları olan, özel eğitim gereksinimi olan veya koruma altına alınmış öğrenciler için 30. günde de bildirim yapılacak.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ

Mevsimlik tarım işçileri ve göçebe ailelerin çocuklarını okula kaydettirme sorumluluğu getirildi.

İLKOKUL 4. SINIF DEĞERLENDİRMESİ

İlkokul 4. sınıflarda puanla değerlendirme uygulaması kaldırıldı. Değerlendirmeler öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklere dayalı olacak.

SINIF GEÇME PUANLARI 

Sınıf geçme puanları yeniden belirlendi; Türkçe için 70, diğer dersler için 50 puan sınıf geçme şartı olarak kabul edildi.

ÖDÜL ALINMASINA İLİŞKİN ÖLÇÜTLER

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınması için gereken puan ortalamaları güncellendi.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA

Öğrencilerin kişisel verilerinin sosyal medyada izinsiz paylaşılmasını önlemek amacıyla öğrencilerden veli veya rehber öğretmen gözetiminde yazılı izin alınması gerekti.

KATKI PAYI 

Okul öncesi eğitim kurumlarının temel ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla katkı payı alınabilecek.

GÜNLÜK SINIF SORUMLUSU 

Öğrencilerde sorumluluk bilinci geliştirilmesi amacıyla günlük sınıf sorumluluğu uygulaması getirildi.

NÖBET TUTMA HAKLARI 

Doğum yapan öğretmenlerin nöbet tutmama hakkı iki yıla çıkarıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI 

Öğrenci fotoğraf, görüntü ve seslerinin izinsiz olarak sosyal medyada paylaşılmasını önlemek amacıyla veli izni gerektirilecek.

YATAKHANE NÖBETİ

Yatılı bölge ortaokullarında ise öğrencilerin güvenliği ve eğitim saatlerini düşünerek, yatakhane nöbeti uygulaması kaldırıldı.

İLK YARDIM DOLABI 

Okullarda bulunan ilk yardım dolaplarında, ilk yardım malzemeleri haricinde ilaç bulundurulması yasağı getirildi. Bu değişiklik, öğrencilerin sağlığını koruma amacını güçlendirmektedir.

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÖĞRENCİLER

Ayrıca, diyabet, tansiyon, kanser, çölyak gibi süreğen hastalıkları bulunan öğrencilerin takiplerini kolaylaştırmak amacıyla bu öğrencilerin okul yönetimleri tarafından kendi cep telefonlarına ulaşabilmelerine imkan tanınacak.

ÇOCUKLARA UYGUN EĞİTİM ORTAMI 

Okul öncesi eğitim kurumlarının çocukların ihtiyaçlarına uygun şekilde güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı sunabilmesi için etkinlik/oyun odaları, oyun alanları ve bahçeler zenginleştirilecek.

Öğretmenlik Kariyer Sınavı sonuçları açıklandı! Öğretmenlik Kariyer Sınavı sonuçları açıklandı!

DEPREM BÖLGESİ KARARI 

Son olarak, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen 11 ildeki okul öncesi eğitim kurumlarında, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında katkı payı alınmamasına karar verildi. Bu önlem, depremden etkilenen bölgelerdeki ailelere bir kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

User

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeye göre öğrencilerin beslenmelerinin rahat yapılabilmesi için teneffüslerden en az birinin 20 dakika olması yönündeki değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmeliğe göre, nakil, sınıf geçme puanı, devamsızlık gibi birçok konuda değişiklik yapıldı.

Bu haberi kopya kontrole takılmayacak şekilde özgün yazabilir misin?

ChatGPT

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere imza attı. Bu düzenlemelerin arasında öğrencilerin beslenme sürelerine dair bir değişiklik de yer alıyor. Artık teneffüslerden en az birinin 20 dakika olması gerektiği resmi olarak kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ayrıca, bu yönetmelik değişikliğiyle birlikte nakil işlemleri, sınıf geçme puanları, devamsızlık gibi birçok konuda da önemli düzenlemeler yapıldı. Bu değişiklikler, öğrenci ve öğretmenlerin eğitim sürecine daha etkili ve rahat bir şekilde katılımlarını sağlama amacını taşıyor.