AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk çarpıcı iddialarda bulundu! YÖK başkanına seslenen Külünk, iddialara cevap vermesini istedi. 

"FETÖ, RÜŞVET, KİRLİ MODELLER..."

Metin Külünk Twitter hesabından Erol Özvar'a "Bu iddialara ilişkin bir cevabınız var mıdır?"  diyerek şu ifadeleri kullandı:

Sayın Erol Özvar ‘a soruyoruz

Çünkü BİLİMSEL DEVRİMİN ve YENİDEN YÜKSELİŞ DÖNEMİNİN MERKEZİ olması gereken ÜNİVERSİTELERİMİZ FETÖ ve KİRLİ MODELLERDEN ARINMALIDIR

1-Yurt dışı Öğrenci Sınavı (YÖS) ve mavi kartlı öğrencilerin devlet üniversitelerinin Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk Fakülteleri ile Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar ve Elektronik Mühendisliği bölümlerine yerleşmesindeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarının önüne geçmek için hangi tedbirleri aldınız, bugüne kadar bu iddialar sebebiyle kaç rektör ve üniversite personeli hakkında işlem başlatıldı? Bu husustaki iddiaların üzerine Cumhuriyet Başsavcılıkları işlem başlatmadan doğrudan gitmeyi düşünüyor musunuz?

2-Denetim ve inceleme yaptığı bazı vakıf üniversitelerinden rüşvet aldığı ve menfaat karşılığı iş takip ettiği iddiasıyla hakkında 2022 yılında birden çok soruşturma başlattığınız bir Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi ile ilgili bu iddialar sabit görülmesine, kamu görevinden çıkarma ve yargılanması tekliflerine rağmen, bu teklifleri uygulamadığınız, 1 yıldan fazla hiçbir görev vermediğiniz bu şahsın Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi olarak maaş almasına, hak ve imkanlardan faydalanmasına imkan vermek suretiyle, koruduğunuz iddia edilmektedir.

Barınakların içyüzü! Birbirlerini yemişler! Barınakların içyüzü! Birbirlerini yemişler!

Bu şahıs hala Kurumuzda çalışmaya devam ediyor mu? Bu iddialara ilişkin bir cevabınız var mıdır?

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak atanmanızdan hemen sonra, hakkında Fetöcü ve Kürtçü iddiaları bulunan, Amerika’da bulunduğu dönemde Fethullah Gülen ve FETÖ’nün kurumlarıyla yakınlık kurduğu bilinen bir akademisyeni müşavir olarak görevlendirdiğiniz ve pek çok konuda YÖK ve Yürütme Kurulu üyelerinin önüne geçirdiğiniz bu şahsın, Hacettepe Üniversitesine Profesör olarak atanmasını sağladığınız iddia edilmektedir. Bu şahıs hangi üniversitede ne kadar ders vermiştir?

4-Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanının Ankara’daki bir üniversiteye rektör olarak atanmasından sonra, 20 günden fazla bu kurula bir başkan ataması ve vekaleten görevlendirme yapmamak suretiyle, bu Kurulu çalışamaz hale getirmekle hedefiniz nedir? Bu davranışınızla söz konusu kurulda üye olarak çalışan ve her biri alanında uzman olan ve temayüz etmiş üyeleri itibarsızlaştırmak mı istiyorsunuz? Başkan ataması yapılıncaya kadar bile başkan vekili olarak görevlendirmeyi uygun görmediğiniz üyelere güvensizlik duymanızın sebebi nedir? YDK Başkanı olarak atama ve geçici görevlendirme kriteriniz, usulsüz ve mevzuata aykırı taleplerinizin kayıtsız şartsız yerine getirilmesini sağlamak mı? Ne dersiniz?

5-Yeni uygulamaya koyduğunuz “Doçentlik Kriterlerinin” devreye sokulmasının amacı Üniversitelerde FETÖ’cülere yer açmak mıdır? Bu kriterleri hangi gayeyi gerçekleştirmek için getirdiniz?

6-YÖK başkanı olarak atandıktan sonra geçen 2 yılı aşkın süreçte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversitelerin hangi problemlerini çözdünüz?

7-2023 TR YÖS hangi şirketlere yaptırıldı? Bu şirketleri kim tarafından ve ne şekilde akredite edildi? Sınava giren öğrenciler, sınav ücretlerini ne şekilde ödedi? Sınava giren öğrencilerin sınav ücretlerinin, sınavları yapan şirketlerin sahibi ve yöneticilerinin kredi kartlarıyla ödenmesi ne anlama gelmektedir? Üniversitelerin; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk Fakülteleri ile Mühendislik Fakültesi Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin yabancı öğrenci kontenjanlarının ne kadarı söz konusu sınavı yapan şirketlerin sahibi ve yöneticilerinin referanslarıyla doldurulmaktadır? Bu fakülte ve bölümlere söz konusu referansla yerleştirilen öğrencilerden ne kadar ücret alınmaktadır?

8-Marmara Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptığınız dönemde Sayıştay raporlarına konu edilen usulsüzlük ve yolsuzluklarınız sonucu oluşan kamu zararından dolayı tazminat külfetiyle karşı karşıya gelmemek için, Sayıştay nezdinde girişimlerde bulunduğunuz iddia edilmektedir. Ne dersiniz?

Bu iddialara ilişkin bir cevabınız var mıdır?