Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinin maliyetini düşüren, firma başı limitleri artıran ve ihracatçı firma sayısını artıran yeni bir düzenleme yapmıştı.

Bankacıların verdiği bilgiye göre Merkez Bankası'nın (MB) bu yeni düzenlemeyle, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin toplam faiz maliyeti, MB politika faizini aşmayacak şekilde hesaplanacak. Bu değişiklikle mevcut reeskont kredilerinin toplam maliyeti yüzde 30'a düşecek. Bu düşüş de ihracatçılara yönelik kullandırılan kredilerin Türk Lirası (TL) maliyetinin 15 puan azalacağı anlamına geliyor.

REESKONT LİMİTİ GÜNCELLENDİ

Buğday Fiyatları Rehberi | Beyaz ve Kırmızı Sert Buğday Fiyatları Buğday Fiyatları Rehberi | Beyaz ve Kırmızı Sert Buğday Fiyatları

Ruters'in aktardığına göre; mikro işletmeler için reeskont limiti 5 milyon TL, küçük işletmeler için 50 milyon TL ve orta ölçekli işletmeler için 250 milyon TL olarak güncellendi. Bu değişikliklerle daha fazla işletme reeskont kredilerinden yararlanabilecektir.

Merkez Bankası'nın bir diğer önemli değişikliği ise net ihracat kriterinin hesaplanmasında firmaların yatırım malı ithalatını dışarıda bırakmasıdır. Bu sayede reeskont kredilerinden yararlanabilecek ihracatçı firma sayısı artacaktır.

2022'DE 346 MİLYAR REESKONT KREDİSİ 

Bu karar, özellikle ihracatı teşvik etme amacı güden Merkez Bankası'nın, ihracatçılara finansman imkanlarını artırmak ve maliyetleri düşürmek için attığı bir adım olarak dikkat çekiyor. Bu değişiklikler, Türkiye'deki ekonomik faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan ekonomi politikalarının bir parçası olarak görülüyor. 2022 yılında TCMB, ihracatçılara toplam 346 milyar TL reeskont kredisi sağlamıştı.