Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a yükseltti.

Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda alınan bu kararın ardından PPK karar metnini paylaştı. 

"ENFLASYON BEKLENENDEN YÜKSEK SEYREDİYOR"

PPK tarafından yayınlanan karar metninde, enflasyonun beklenenden yüksek seyrettiği belirtilirken, iç talepteki güçlü seyrin ve hizmet fiyatlarındaki katılığın devam ettiği vurgulandı. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki artışın ve enflasyon beklentilerindeki kötüleşmenin enflasyon üzerinde ek baskı oluşturduğu ifade edildi. Bununla birlikte, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve parasal sıkılaştırmanın devamı için adımlar atılacağı belirtildi.

DÖVİZ REZERVLERİ

Kararda ayrıca, döviz rezervlerindeki artış, dış finansman koşullarındaki iyileşme, turizm gelirlerinin cari işlemler dengesine katkısı ve Türk lirası varlıklara olan talebin artması gibi faktörlerin fiyat istikrarına olumlu katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

PARASAL SIKILAŞMA

PPK, politika faizi artışının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek kredi ve miktar bazlı sıkılaştırma önlemlerini de uygulamaya devam edeceğini vurguladı.

ARTIŞ BEKLENTİLERİ KARŞILADI 

Beklentiler doğrultusundan gerçekleşen artış, TCMB'nin enflasyonu hedeflediği yüzde 5 seviyesine geriletmek amacıyla gerektiğinde daha fazla sıkılaştırma yapmaya hazır olduğunun göstergesi olarak yprumlanmıştı. 

FAİZ ARTIŞI İÇİN DÜĞMEYE HAZİRAN'DA BASILDI

Merkez Bankası, 2023 yılında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında faiz artışlarına yönelik adımlar attı.

Haziran ayındaki toplantıdan itibaren para politikasında sıkılaştırmaya başlayan Merkez Bankası, bu kararları enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla aldığını vurgulamıştı.

Merkez Bankası Bşkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında göreve başlayan Merkez Bankası, politika faizini haziran toplantısında 6,5 puan artırarak yüzde 15 seviyesine çıkarmıştı.

TEMMUZ-AĞUSTOS TOPLANTISI

Ardından temmuz toplantısında 2,5 puanlık bir artışla politika faizini yüzde 17,50'ye yükseltmişti.

Ağustos toplantısında ise faiz artışlarına devam ederek politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25 seviyesine çıkarmıştır.

MERKEZ BANKASI KARAR METNİ

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Enflasyon temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlaması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. 

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmektedir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir. 

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Sturbucks tarihinde bir ilk: Piyasa değeri hiç bu kadar düşmemişti! Sturbucks tarihinde bir ilk: Piyasa değeri hiç bu kadar düşmemişti!

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."