Uzman isim uyardı: El Nino etkilerini böyle gösterecek! Uzman isim uyardı: El Nino etkilerini böyle gösterecek!

Türkiye İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Marmara Denizi'nde oksijen deposu görevi üstlenen Posidonia oceanica deniz çayırlarının korunması için "Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları" projesini başlattı.

Bu projede Marmara Denizi'nde bulunan son deniz çayırlarının haritalandırılması, temizlenmesi ve korunması hedefleniyor. Bu adım, denizleri ve deniz kaynaklarını koruma, ekolojik dengeyi sürdürme amacı güden İş Bankası'nın "Dünya bizim gelecek bizim" yaklaşımının bir parçası olarak hayata geçirildi.

DENİZ EKOSİSTEMİNDE KRİTİK ROLÜ VAR!

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın, projenin deniz çayırlarının korunması özelinde önemli bir adım olduğunu belirtti. Deniz çayırlarının ekosisteme sağladığı ekonomik faydanın tarımsal alanların katkısından daha fazla olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, deniz çayırlarının deniz ekosistemi içindeki kritik rolünü vurgulayarak, bunların denizlerin "akciğerleri" olduğunu ve birçok canlının yaşamını sürdürmesini sağladığını ifade etti.

SON DENİZ ÇAYIRLARI HARİTALANDIRILACAK

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise deniz çayırlarının günümüzde birçok tehdit altında olduğuna dikkat çekti. Bu tehditler arasında kirlilik, avcılık, gemi atıkları, turizm ve günlük turistik faaliyetler yer alıyor. Projenin Marmara Denizi'nde bulunan son deniz çayırlarının haritalanmasını, temizlenmesini ve korunmasını amaçladığını belirtti. Ayrıca, proje kapsamında deniz çayırlarının bulunduğu bölgelerin tanıtılması ve kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarının da yapılacağını söyledi.