Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Sivas (Madımak) katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül’ün cezası kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta 1993 yılında Madımak Oteli'nin yakılması sonucu yaşanan katliamın faillerinden biri olan Hayrettin Gül'ün cezasını, sağlık gerekçesiyle affetti.

HAYRETTİN GÜL KİMDİR?

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan Madımak Oteli saldırısı sonucu 37 kişinin ölümüne sebep olan olaylarla ilgili görülen davada, Hayrettin Gül'e idam cezası verilmiş, daha sonra bu ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüştü. Gül, Almanya'dan sınır dışı edildikten sonra 2003 yılında cezaevine konulmuştu.

Hayrettin Gül, 28 Şubat davası kapsamında "mağdur" sıfatıyla yer almış ve bu dava ile ilgili bir mektup göndererek beraat talebinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hayrettin Gül'ün cezası, "hastalık gerekçesiyle" kaldırıldı.

İKİNCİ AF

Öte yandan Erdoğan daha önce aynı gerekçeyle katliamın diğer sorumlularından Ahmet Turan Kılıç için af yetkisini kullanmıştı.

O öğretmen yine gündemde! O öğretmen yine gündemde!

Cumhurbaşkanı Kararı'nda şöyle denildi:

"Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 16/6/2000 tarihli ve E:1999/5, K:2000/87 sayılı kararıyla Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak suçundan idam cezasına çarptırılan, anılan Mahkemenin 17/10/2002 tarihli ek kararı ile 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca cezası müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen, Ankara (Kapatılan) 11 inci Ağır Ceza Mahkemesinin (5190 sayılı Yasa ile görevli ve CMK 250 nci maddesi ile yetkili) 22/5/2005 tarihli ve 2005/869 D.İş sayılı kararıyla 5218 sayılı Ölüm Cezalarının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile geçici 11 inci maddesi gereğince cezası ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına çevrilen, yine aynı Mahkemenin 23/6/2005 tarihli ek kararı ile cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak düzeltilen, Sivas 5 inci Asliye Ceza Mahkemesinin 27/11/2018 tarihli ve E:2018/180, K:2018/767 sayılı kararıyla hakaret suçundan 10 ay hapis ve yine Sivas 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 12/2/2019 tarihli ve E:2018/653, K:2019/121 sayılı kararıyla hakaret suçundan 10 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına hükmedilen ve bu cezalarının Ankara 11 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 26/3/2019 tarihli ve 2019/385 D.İş sayılı kararıyla içtimaına karar verilen, Sivas İli, Merkez İlçesi, Köklüce Mahallesi/Köyü, Cilt No:152, Hane No:4, Birey Sıra No:25 nüfusuna kayıtlı olup, Mahmut ve Mevlude'den olma, 15/4/1948 doğumlu, 32407717854 T.C. kimlik numaralı Hayrettin GÜL'ün kalan cezası, Adalet Bakanlığının 21/6/2023 tarihli ve E-35601974- 102[102-0593-2023]-1553/67537 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 31/5/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02-2023/72039/12925-12385 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır."