Ekonomim gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre depremin yarattığı 100 milyar doların üzerindeki maliyetin karşılanması yanı sıra, OVP ile şekillenen yeni dönemin yol haritasını güçlendirmek adına Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir artırıcı önlemleri peş peşe uygulamaya alıyor.

Bunun için de öncelikle vergi kaybına neden olan uygulamalar tespit edilirken, kayıt dışı işlemlerin kayıt altına alınması sağlanmaya çalışılıyor. Vergi daireleri ağustos ayının ikinci yarısından itibaren borçlu mükellefleri tek tek davet ederek borçlarının en az yarısını peşin ödemeleri, kalanı da yılsonuna kadar tamamlamalarını istemeye başladı. Bu haber Ekonomim gazetesi tarafından 28 Ağustos’ta “Maliye vergi borçlusunun peşine düştü” başlığıyla duyurulmuştu. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV’de katıldığı bir programda tahsilatın hızlandırılması için vergi dairelerine, defterdarlıklara performans kriteri getireceklerini, bu konuyla ilgili yakın zamanda defterdarlarla bir araya geleceğini söyledi.

1 TRİLYONU AŞAN ALACAK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuya olan birikmiş borçların tahsilatı amacıyla art arda iki tane yapılandırma düzenlemesi çıkardı. Son çıkan 7440 sayılı yapılandırma kanununa 5,5 milyon mükellef başvururken, 370 milyar liralık borç yapılandırıldı. Peşin ödemeyi tercih edenler ise 56,8 milyar lira oldu. Bundan önce 6 yılda çıkarılan 5 yapılandırma düzenlemesinde ise toplam tahsilat tutarı 185 milyar lirayı aştı. Bu kadar sık çıkarılan yapılandırmalar cari dönemde tahakkuk eden vergilerin de ödenmemesine yol açtı. Kaynaklara göre yapılandırma dışında kalan vergi alacaklarının tutarı 1 trilyon liranın üzerinde. Bu alacakların tahsilatı için Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm imkanlarını seferber etmeye başladı. Bakanlığın özellikle kayıt dışı satışları mercek altına aldığı kaydediliyor. Edinilen bilgilere göre e-ticaret siteleri üzerinden yemek satışında, özellikle küçük işletmelerin fatura düzenlemediğini tespit eden Maliye, ayrıca POS cihazları üzerinden yapılan işlemlerde de fatura düzenlenmediğini tespit etti. Bakanlığın, Türkiye Bankalar Birliği’nin POS cihazı listesi ile mükelleflerin elindeki POS cihazlarının listelerini karşılaştırmaya başladığı kaydediliyor.

3 MİLYAR LİRALIK YEMEK SİPARİŞİNE FİŞ KESİLMEMİŞ

Ekonomim gazetesinin edindiği bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle KOVİD salgını ile hızlı yükselişe geçen çevrimiçi yemek siparişleri başta olmak üzere, e-ticaret siteleri üzerinden yapılan satışları incelemeye aldı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre sadece geçen yılki cirosu 20 milyar liraya yaklaşan çevrimiçi yemek sektöründe, bu hacim katlanarak artıyor. Bakanlık, e-ticaret sitelerinin komisyon faturalarını kesmesine rağmen, bu ürünleri satan birçok şirketin belge düzenlemeyerek vergi kaybına yol açtığını tespit etti. Bu yolla bulunan matrah farkının 3 milyar lirayı bulduğu kaydediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın matrah farkı tespit ettiği mükellefleri tespit ettikçe vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağladığı vurgulanıyor. Sadece yemek satışları değil online platformlarda yapılan diğer satışların da incelendiği ifade ediliyor.

BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN POS CİHAZI LİSTESİ İSTENDİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın denetimlerinde çok sayıda kayıt dışı POS cihazı tespit ettiği kaydediliyor. Bazı işletmelerin birden fazla POS cihazı kullanmasına rağmen, bunlardan sadece birini yazarkasaya bağlayarak kalan cihazlardan yaptıkları satışlara fatura düzenlemediği belirlendi. Bu tespitten hareket eden Bakanlığın, Bankalar Birliği’nden POS cihazlarının listesini istediği, bu listeleri de mükellef listesiyle karşılaştırdığı bildiriliyor. Kaynaklar, çok sayıda cihazın Maliye’de kaydı olmadığının tespit edildiğini bildiriyor.

BEYAN EDİLEN KDV İLE TAHSİLAT ARASINDA TUTARSIZLIK

Özellikle Katma Değer vergisi (KDV) genel oranlarında yapılan değişimlerin ardından, bazı işletmelerin de tahsil ettikleri KDV ile beyan ettikleri KDV arasında tutarsızlık olduğunun da ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu işletmelerin yüzde 10 olarak tahsil ettikleri KDV’yi yüzde 1 olarak beyan ettikleri, aradaki fark ile haksız kazanç sağladıkları ifade ediliyor.

“GÖNÜLLÜLÜĞÜ AZALTAN UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLMELİ”

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, deprem başta olmak üzere ortaya çıkan ilave harcama taleplerini karşılamaya çalışan Maliye Bakanlığı’nın gelir artırıcı çalışmalar yaptığını söyledi. Bu kapsamda vergi oranlarında artış yapıldığını kaydeden Kartaloğlu, birikmiş alacakların tahsili için de vergi müfettişlerinin katılımıyla çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Alacakların bu kadar birikmesinin temel nedeninin çok sık yürürlüğe konan yapılandırma düzenlemeleri olduğuna vurgu yapan Kartaloğlu, “Bu türden sıkıntıların ortaya çıkmaması için başta yapılandırma kanunları olmak üzere vergiye gönüllü uyumu azaltan ve mükelleflerin ödeme alışkanlarını aşındıran geçici gelir sağlayan tüm düzenlemelerden istisnai durumlar haricinde vaz geçilmelidir” dedi. Böylece vergiye gönüllü uyum sürelerinin artacağını belirten Kartaloğlu, “Ayrıca tahsilat çalışmaları esnasında, her mükellefin ekonomik büyüklüğü ve ödeme kapasitesi göz önüne alınarak, ticari aktiviteleri aksatmaksızın makul sürede borçların ödenmesi için kolaylık sağlanmasının önemli olduğu kanaatindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

“VERGİ ADALETİ AÇISINDAN DENETİM ŞART”

Gazetemiz yazarı Abdullah Tolu, Bakanlığın saha denetimlerinin artarak devam ettiğini belirtirken, e-ticaret sitelerinden yapılan satışlarla, kaydı bulunmayan POS cihazlarından yapılan işlemlerin incelendiğini bildirdi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, yüksek tutarlı kayıt dışılığın tespit edildiğini vurgulayan Abdullah Tolu, özellikle e-ticaret siteleri üzerinden yapılan satışlara yönelik fatura düzenlenmediğinin ortaya çıktığını aktardı. Kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik OVP’de bölümler bulunduğunu söyleyen Tolu, “Vergi adaletinin sağlanması ve aynı işi yapanlar arasında haksız rekabete neden olan bu tür işlemlerin önlenmesi için denetim yapılması şart” dedi. Çalışmalar kapsamında KDV oranlarında da tutarsızlıklar bulunduğunu belirten Tolu, bunlara da 1 kat tutarında vergi zıyaı cezasının kesildiğini söyledi.

MALİYE’NİN TESPİT ETTİĞİ ÜÇ KRİTİK YÖNTEM

Çok sayıda kayıt dışı POS cihazı var, bu cihazlarla yapılan satışlarda belge düzenlenmiyor.

Bazı mükellefler e-ticaret siteleri üzerinden yapılan satışlarda fatura düzenlemiyor.

İşletmelerin tahsil ettikleri KDV ile beyan ettikleri KDV arasında tutarsızlık bulunuyor.