Türkiye'de kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve idari yargılamayı iyileştirmek amacıyla yeni bir yasa tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve bazı ilgili kanunlarda yapılması önerilen değişiklikler, yargı süreçlerinin hızlandırılmasını ve kentsel dönüşümün etkin bir şekilde uygulanmasını hedefliyor.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kentsel dönüşümle ilgili önemli düzenlemeler içeriyor.

Bu düzenlemeler arasında şunlar yer alıyor:

YARGI SÜREÇLERİNİN HIZLANDIRILMASI

Teşvik edici bir düzenleme olarak, yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, ilk inceleme ve savunma verme süreleri kısaltılıyor. Dosyanın daha hızlı tamamlanması için "savunmaya cevap" ve "cevaba cevap" aşamaları kaldırılarak savunma verilmekle dosyanın tamamlanması öngörülüyor.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLERİ

Yürütmenin durdurulması taleplerine ilişkin verilen kararlara itiraz edilemeyecek.

KEŞİF VE BİLİRKİŞİ SÜREÇLERİ

Keşif yapılması ve bilirkişi raporlarının teslim edilmesi süreleri kısaltılıyor. Ayrıca, mahkemece ilk inceleme sonrası, savunma beklenmeksizin derhal keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması imkanı tanınıyor.

KARAR SÜRELERİ

Dava dosyalarının en geç 15 gün içinde karara bağlanması hüküm altına alınıyor.

Yargı süreçlerinin hızlandırılması açısından, idari yargılama usulüne yeni kurallar ekleniyor. İptal davalarında süreçleri hızlandırmak ve dava dosyalarının daha hızlı sonuçlanmasını sağlamak için ilk inceleme ve savunma verme süreleri kısaltılıyor. Ayrıca, duruşma yapılması gereken hallerde kararın 15 gün içinde verilmesi öngörülüyor.

ELEKTRONİK TEBLİGAT

Elektronik tebligat adresi bulunmayan taraflara, keşif ve duruşma gününün bildirilmesine ilişkin tebligatlar seri ve hususi yollarla yapılacak.

Gemlik'te 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Gemlik'te 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

İSTİNAF YOLU

İstinaf yoluna başvurma ve istinaf dilekçelerine ilişkin süreler kısaltılıyor. İstinaf aşamasında kararların iki ay içinde verilmesi hüküm altına alınıyor.

DIŞ FİNANSMAN

Dış finansman imkanları, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına yönlendiriliyor.

Yasa tasarısı aynı zamanda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nı özel bütçeli bir idare olarak teşkilatlandırarak, dönüşüm projelerine dış finansmanın daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

REZERV YAPI ALANLARI

Rezerv yapı alanlarının tanımı değiştiriliyor. Rezerv yapı alanı olarak belirlenen taşınmazlar için gerekli şartlar daha net hale getiriliyor.

RİSKLİ YAPI TESPİTİ

Riskli yapıların tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilir hale getiriliyor.

Kentsel dönüşüm süreçlerinde riskli binaların tespiti de kolaylaştırılıyor. Bu değişikliklere göre, riskli yapı tespiti yapılması gerektiğinde, mülki idare amiri yazılı izinle kolluk kuvveti marifetiyle yapılabilir hale getiriliyor.

KOLLUK KUVVETİ İLE TAHLİYE

Tahliye işlemleri, yazılı izin alınarak kolluk kuvveti marifetiyle yapılabilir.

TAHLİYE MASRAFLARI

Başkanlık veya idare tarafından yapılan veya yaptırılan riskli yapı tespit, tahliye ve yıktırma masrafları, maliklerden hisseleri oranında tahsil edilecek.

SALT ÇOĞUNLUK İLE KARAR ALMA

Kentsel dönüşümle ilgili tüm işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile alınan karara istinaden yapılabilir.

Bu düzenlemeler ile Kentsel dönüşümün hızlandırılması ve riskli yapıların daha etkili bir şekilde tespit edilmesini hedefleyen bu yasa tasarısı, Türkiye'de kentsel dönüşüm projelerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.