Evet suçlar sabit gibi duruyor ve sanıklar suçlu bulunursa ne olacaktı? Sanıklar suçlarını kabul ederek mahpusluğu mu tercih edecek, yoksa emrin yukarıdan geldiğini itiraf mı edecekti? Ayrıca, bu kadar hukuksuzluğun belediye görevlilerince yapılmasına mahkeme başkanı nasıl inandırılacaktı? İşte tüm bu soruların yanıtı 26 Ekim 2023 tarihinde başlayacak duruşmalarda ortaya çıkacak…

Büyükçekmece’de kaçak olarak yükselen ve kaba inşaatı tamamlanan Eresin Yaşam Merkezi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Bölge İdari Mahkemesi, Büyükçekmece Kaymakamlığınca verilen, “soruşturmaya izin verilmemesi” kararını bozdu. Bilindiği gibi Büyükçekmece Kaymakamlığı 2022 Mayıs ayında aralarında Büyükçekmece Belediye Başka Yardımcısı Nuraydın Sak ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdurrehim Çakır'ın da bulunduğu altı personel için adli makamlara yargılama izni vermemişti… İstanbul Bölge İdari Mahkemesinin Büyükçekmece Kaymakamlığı’nın soruşturmaya izin vermeme kararını bozması üzerine harekete geçen Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığının sanıklar hakkında hazırladığı iddianamesi Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Büyükçekmece Belediyesi görevlilerinden oluşan sanıkların yargılanmasına 26 Ekim 2023 tarihinde başlanacağı bildirildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Eresin İnşaat firmasının denetim firması Prodea, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına Eresin Yaşam Merkezi Rezidansında imar affı sonrasında kaçak imalat yapıldığı ve belediyece bu faaliyete göz yumulduğuna yönelik 24 Mayıs 2022 tarihinde suç duyurunda bulundu. Başsavcılık, soruşturma için kaymakamlıktan izin istedi. Başsavcılığın bu talebi üzerine harekete geçen Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, şikayetin araştırılması, adı bildirilen belediye görevlilerinin savunmalarını alması için İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih Çakar’ı görevlendirdi. Yapılan incelemeler sonrasında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çakar, belediye görevlilerinin “4483 sayısı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanununu 6. Maddesi gereğince soruşturma izni verilmemesi” kararına hükmetti.

Kaymakamlık makamı ortada devasa bir kaçak yapı olması, sabit deliller sunulmasına rağmen bu kararı alıyordu…Bu deliller arasında öyle bir madde dikkatimizi çekmişti ki, “yok artık daha neler!” demekten kendimizi alamadık…

Peki neydi mu belge?

Eresin Yaşam Merkezi’nde olmayan, yani inşa edilmemiş dört daireye tapu çıkarılması…Yani, yani İmar Affı’nda sunulan yapı projesinde yer almayan dört adet yeni bağımsız birimin tapuları çıkartılmıştı… İmar Affı’ndan istifade eden Eresin İnşaat’ın gözü doymamış olsa gerek dört kaçak daire daha ilave etmekten imtina etmeyerek kaçaklara yeni kaçaklar etmeyi planlamış…İşte bu belge dahi Büyükçekmece Kaymakamlığını ikna edemiyordu; nedense!

HASAN AKGÜN YARGILANMALI

Yani, Büyükçekmece Kaymakamlığı, belediye görevlisi altı şüpheli hakkında yargılanmanın önünü kapatma çabasındaki isnat edilen suçlama neydi? Suç duyurusunda neler vardı?

İmar affında 310 bağımsız bölümden oluşan yapıda 2019 Mayıs ayından sonra bağımsız birim sayısını 566 çıkartmak...

Resmî belgelerde sahtecilik yapılarak fazladan 256 daireyi imar affına dahil etmek…

A ve B bloklarda ikişer adet WIP daire 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış gibi projelendirilmek…

Eresin Yaşam Merkezi inşaatının 1. blokta kaçak kat çıkarken yakalanmak…

Yatay çelik yapıda 4 daire projede varmış gibi göstermek ve bu fazla imalatı imar affına sokmak.

Kaçak imalatları İmar Barışı öncesi yapılmış gibi projelendirmek ve bu bağımsız bölümlere ayrı ayrı tapular çıkarmak...

Tüm kaçak yapılaşmaya göz yumarak görevi kötüye kullanmak…

Burada bir ara verip biraz da Eresin İnşaatın suçtaki durumuna değinelim. Savcılık iddianamesinde gördüğümüze göre Eresin İnşaat’ın bu suçtaki payı atlanmış. Evet, aynen böyle…Çünkü İmar Kanunu’nun 184. Maddesine göre imar kirliliği suçu burada sabit görülmekte. Bu da 1 ile 5 yıl arası hapisle yargılanma anlamına geliyor…İddia makamı yargılamanın başlamasıyla birlikte davaya Eresin İnşaat’ı katması kaçınılmaz görünmekte…

Gördüğünüz gibi sanıklar arasında Hasan Akgün yine yok!

Geçtiğimiz günkü yazımızda söz konusu Eresin İnşaat ile Hasan Akgün ile kızının ilişkisini anlatmıştık.

Bu yasa dışı imar faaliyetinden Akgün’ün haberi olmadığına nasıl inanabilirdik. Bu kaçak inşaat için hem inşaat sahibi hem belediye personeli dört ay tutuklu kaldıktan sonra küçük cezalar alarak hapisten çıkmamış mıydı?

Bu nasıl bir cesaretti?

Bu cesaretin kaynağı ne olabilirdi?

Bu cesareti inşaat sahipleri belediye personelinden mi alıyordu?

Söz konusu belediye görevlileri mi Büyükçekmece Kaymakamlığını ikna edecek kudretteydi?

Evet suçlar sabit gibi duruyor ve sanıklar suçlu bulunursa ne olacaktı?

Sanıklar suçlarını kabul ederek mahpusluğu mu tercih edecek, yoksa emrin yukarıdan geldiğini itiraf mı edecekti?

Ayrıca, bu kadar hukuksuzluğun belediye görevlilerince yapılmasına mahkeme başkanı nasıl inandırılacaktı?

İşte tüm bu soruların yanıtı 26 Ekim 2023 tarihinde başlayacak duruşmalarda ortaya çıkacak…

Ve tabii ki takipçi olarak tüm davalarda bulunacağız…

SAVCILIK İDDİANEMESİ

Cumhuriyet Savcısı Abdullah Yüşa Altınsoy tarafından hazırlanan iddianame şöyle: “Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheli Nuraydın Sak'ın Büyükçekmece Belediyesi'nde başkan yardımcısı olduğu, şüpheli Abdurrehim Çakır'ın İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olduğu, şüpheli Emre Kekeçoğlu'nun İnşaat Mühendisi olduğu, şüpheli Samet Sever’in Mimar olduğu, şüpheli Ezgi Keskin'in İnşaat Mühendisi olduğu, şüpheli İskender Eyüp Ekiz'in İnşaat Yüksek Mühendisi olduğu, Müşteki şirket tarafından birden fazla kez değişik zamanlarda yapılan başvuruya rağmen şüphelilerin 454 ada 3 parsel Büyükçekmece adresinde 14.06.2019 tarihinden sonra tamamlanan kaçak yapıya müdahale etmedikleri, şüpheliler hakkında Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından soruşturma izni verilmemesine karar verildiği fakat bu kararın müştekinin itirazı üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1.İdari Dava Dairesi tarafından kaldırılarak soruşturma izni verildiği, Şüphelilerin alınan ifadelerine göre, suçlamaları inkar ettikleri, Şüphelilerin görevlerinin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme göstererek kamu zararına neden oldukları tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla, Sonuç Ve İstem Şüphelilerin yargılamasının mahkemenizce yapılarak delillerin takdirleri mahkemenize ait olmak üzere: 1-Yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince cezalandırılmalarına, 2-İşlemiş oldukları kasti suç nedeniyle TCK madde 53 uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına, 3-CMK 325/1 maddesi gereğince tüm yargılama giderlerinin şüphelilerden tahsiline Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.”