Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikten men edilen veya icra nedeniyle yediemin otoparklarında terk edilen binlerce otomobil ve motosikletin çürümesini önlemek amacıyla bir uygulamanın 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacağını duyurdu. Bu uygulama, muhafaza edilen hacizli malların tasfiyesini düzenlemeyi ve taraf menfaatini ile kamu yararını gözetmeyi hedefliyor.

HACİZLİ MALLARLA İLGİLİ YENİ KARAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada, muhafaza tedbirine konu olan hacizlerin kalkmasının ardından malların, borçlu tarafından öncelikle teslim alınmasını ve bu şekilde borçlu menfaatinin korunmasını sağlandığını ifade etti. Bununla birlikte, borçlunun mal üzerindeki mülkiyet hakkını kullanmaması durumunda rehin hakkı sahibine imkân tanınarak rehinden kaynaklı hakların kullanmasının teşvik edildiğini belirtti. Hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan kaçınmaları durumunda ise sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanmasının sağlandığını açıkladı.

KAMU YARARI GÖZETİLECEK

Adalet Bakanı, elektronik satış hükümlerine rağmen alıcı bulunamayan sicile kayıtlı mallarla diğer mallar üzerinde hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan kaçınmaları durumunda, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığında mülkiyetlerinin yedieminlere ve kamu yararı özelinde faaliyet gösteren MKE A.Ş'ye devrinin düzenlendiğini ifade etti. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilen bedelin muhafaza edilerek hak sahiplerine ödeneceğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi  Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi 

1 KASIM'DA BAŞLIYOR

Tunç, tasfiye sürecinin usul ve esaslarına ilişkin Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlandığını ve tasfiye işlemlerinin 1 Kasım 2023 tarihinde belirlenen takvime göre başlayacağını da paylaştı.

Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde; 

"Muhafaza tedbirine konu haciz kalkmış olup da halen yedieminlerde muhafaza edilen malların kanuni istisnalar hariç (gümrük idaresi, tahsil dairesi) öncelikle borçlu tarafından teslim alınması, böylelikle borçlu menfaatinin korunması sağlanmıştır. Borçlunun mal üzerindeki mülkiyet hakkını kullanmaması durumundaysa rehin hakkı sahibine imkân tanınarak rehinden kaynaklı haklarını kullanması teşvik edilmektedir. Hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumundaysa yine hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması sağlanmıştır. Elektronik satış hükümleri uygulanmasına rağmen alıcı bulamamış sicile kayıtlı mallarla diğer mallar üzerinde hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumundaysa kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı mülkiyetlerinin yedieminlere ve kamusal yarar özelinde faaliyet gösteren MKE A.Ş’ye devri düzenlenmiştir. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilerek hak sahiplerine ödenecektir.

KIZILAY'A BEDELSİZ DEVİR

Tüm süreçlerin işletilmesine karşın mülkiyet devrinin gerçekleştirilememesi durumunda ise söz konusu malların çürümeye bırakılarak ülke ekonomisine ve çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz devrinin yapılması düzenlenmiştir. Tasfiye süreci usul ve esaslara ilişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, tasfiye belirlenen takvime göre 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacaktır."