Haber Merkezi 

Gazeteci Sevilay Yılman sosyal medya hesabından Tarım Bakanlığı'nda yaşanan şaibeli bir atamaya dikkat çekti. Yılman, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı hakkında müfettişler tarafından raporlanan bir usulsüzlüğüne ve eski Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasına rağmen tekrar aynı göreve nasıl atandığını sordu?

"TARIM BAKANLIĞI'NA ÇÖREKLENMİŞ BÜROKRATLAR"

Tarım Bakanlığı’na çöreklenmiş bazı bürokratların olmayan fuarlar düzenlediğini belirten Yılman, "Bugün elime bir teftiş raporu ulaştı. Tarım bitmiş olabilir ülkede ve çiftçinin de tarım yapacam diye anası ağlıyor olabilir ama Tarım Bakanlığı’na çöreklenmiş bazı bürokratlar maşallah olmayan tarımın memleketin dört bir yanında olmayan fuarını düzenleyerek birilerinin cukkasını doldurmuş!!! Ve bu durum müfettişler tarafından incelenerek kanıtlanmış!" ifadelerini kullandı. 

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi  Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi 

"ESKİ BAKAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ"

Öte yandan söz konusu usulsüzlüğü ortaya döken raporla birlikte bürokratlar hakkında dönemin Tarım Bakanı suç duyurusunda bulunmuş. Yılman'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle: 

"Eski Bakan Vahit Kirişçi de geçtiğimiz Nisan ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına rezaleti ortaya döken rapor üzerinden bu bürokratlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş! Peki sonra ne olmuş? Ancak Türkiye’de olabilecek şey olmuş ve o bürokrat yeni Tarım Bakanı Sayın İbrahim Yunaklı tarafından aynı göreve atanmış. Soruyorum şimdi ben Sayın Yunaklı’ya! Elde ki teftiş raporuna ve dahası bir önceki bakan Vahit Kirişçi'nin hakkında suç duyurusunda bulunmuş olmasına rağmen Ahmet Antalyalı’yı neden tekrar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına atadınız? Hayırdır?"

USULSÜZ İHALE

Yılman, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı'ndaki söz konusu usulsiz ihaleye ve gerçekleşmeyen fuara ilişkin raporlanan şu bilgiyi paylaştı:

"Hizmet Alımı" konulu üç doğrudan teminde 4734 sayılı Kanun'un öngördüğü yeterli neden bulunmaksızın Kanun'un 19. maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yapılması gereken hizmet alımının Kanunu'nun 5. maddesindeki temel ilkelere ve 22/d maddesinde belirlenen gerekçelere dayandırılmadan "doğrudan temin usulü" ile yapılmasına, böylece her katılımcıya açık olarak yapılması gereken ihaleye sadece belli firmaların davet edilerek yüklenici lehine bir durum yaratılarak Kurum tarafından hizmet karşılığı ödenen fiyatların rayiç tutarların çok üzerinde olmasına neden olan dönemin Harcama Yetkilisi Aşkın TORUN Gerçekleştirme Görevlisi Umut BARUT ve satın alma görevlisi Muhammed AKSOY hakkında, konu ile ilgili alınan ifadeleri yeterli görülmediğinden fiilleri suç olarak değerlendirilerek 4483 sayılı Kanun kapsamında "soruşturma izni verilmesi" uygun olacağı" belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunar Makamlarınca da uygun görüldüğü takdirde, Ön Inceleme raporunda yer alan; yapılmayan işlere ilişkin olarak fatura düzenleyen Beka Medya A.Ş. hakkında suç duyurusunda bulunulması yönünde getirilen müfettiş tekliflerinin Savcılıkça değerlendirilmesini, Ayrıca Ön İnceleme Raporunun sonuç bölümünde TKDK Başkanı Ahmet Abdullah ANTALYALI, Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü Mehmet Sait YÜKSEL, Harcama Yetkilisi Aşkın TORUN, Gerçekleştirme Görevlisi Umut BARUT, doğrudan teminde uzman olarak görev yapan Murat ARICI, İdari ve Mali İşler görevlisi Abdullah Umut URAL, Serhat KARANAZ, Uzman Sinem ÇETİN, Uzman Ceren ÖZKAN (ALTINEL), Uzman Dilek ARACI, satın alma görevlisi Ali KÖSE, Büro Görevlisi Burçin DURAL (KÜCET), Büro görevlisi Muhammed AKSOY, sürekli işçi Beyza KOCAMAN, Uzman Hümeyra ŞEÇKİN, Uzman Mehmet ÇİĞDEM hakkında, konu ile ilgili alınan ifadeleri yeterli görülmediğinden fiilleri suç olarak değerlendirilerek 4483 sayılı Kanun kapsamında "Soruşturma İzni Verilmesi" ve buna ilişkin Olur ile Raporun bir örneğinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini, Tasviplerinize arz ederim." 

1-74

4-673-552-65