Ali Fuat Duatepe yazıyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ Yeniden Yapılanma Soruşturmasında elde edilen belge, bilgi ve bulgular örgütün ağını güncelleyerek sürdürdüğünü ortaya çıkardı. Örgütün devamlılığı için finans yapılanması güçlü bir şekilde ayakta tutulmaya çalışılıyor. Örgüt topladığı yardım paralarıyla hem kadrolarına maaş bağlıyor hem de en güçlü dönemlerinde olduğu gibi FRANCHİSE BEDELİ adı altında örgüt lideri Fetullah Gülen'e gönderilmek üzere merkezi bütçeye para aktarıyor.

İŞTE FİNANS YAPILANMASININ YENİ ŞİFRELERİ

Güncel yapılanmada 15 Temmuz öncesi yapılanmada olduğu şekilde örgüt üyelerinden himmet, kurban adı altında para toplama faaliyetlerinin devam ettiği, örgüt içinde para toplama işlemine MUAVENET olarak adlandırıldığı, il yönetimi tarafından ilçelerin yıllık bütçeleri belirlendiği, ilçelerdeki bay/bayan ilçe imamlarına ilçelerin yıllık olarak belirlenen mali hedeflerin bildirilerek örgütle iltisaklı şahıslardan özellikle de esnaflardan bu paraların toplanması yönünde talimat verildiği saptandı. Verilen talimat doğrultusunda ilçelerin bay/bayan ilçe imamları tarafından örgütün yeni jargonunda MÜŞTERİ olarak adlandırılan esnaflara ziyaretler yapılarak yıllık olarak vermeleri gereken himmet tutarlarının bildirildiği ve tahsilatların yapıldığı, aynı şekilde örgütün Antalya merkez yönetimi tarafından belirlenen tutarın 2022 yılı için 2.750 TL olduğu ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, FETÖ’nün dün olduğu gibi bugün de amaç suçları işlemek için gerekli eleman ve donanıma sahip olduğu, halen suç işlediği ve suç işleme arzusu içerisinde bulunduğu vurgulanıyor. Örgüt dilinde ve örgüt içerisinde; finansman toplayıp dağıtmakla görevli üyelere “MUAVENETÇİ”, gönderilen paraya “MAİŞET”, para gönderilecek kişilerden cezaevinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt militanlarına “YUSUF”, bunların sözde mağdur ailelerini “YUSUF AİLESİ” olarak tanımladıkları saptandı.

Gazze'den bir grup hasta daha gelecek! Gazze'den bir grup hasta daha gelecek!

İl merkezi ile ilçeler arasında ki yapılan para transferi/alışverişlerinin ilçe imamları aracılığıyla ya da görevlendirilen bir kişi tarafından yapıldığı, örgüt tarafından örgütle iltisaklı şahıslardan toplanan paraların, iaşeleri il/ilçelerde bulunan tutuklu/hükümlü örgüt üyelerinin kendilerine ya da ailelerine sosyal yardım adı altında dağıtıldığı belirlendi. Para yüz yüze yapılan görüşmeler esnasında verildiği gibi il dışında ikamet eden örgüt üyelerine ise paranın ATM’ler üzerinden yapılan kartsız işlemlerle, kargo ya da şehirlerarası otobüslere verilen paketler içerisinde gönderiliyor. Dağıtılan sosyal yardımların yanı sıra örgüt üyelerinin örgüte bağlılıklarını örgütsel birlik ve beraberliği arttırmak amacıyla, bir yakını veya kendisi vefat eden örgüt üyesi için HAYRINA adı altında harcamalar yapılıyor.

Kurulan güçlü finans ağıyla, aranma kaydı bulunan örgüt üyelerinin saklanması amacıyla kiralanan hücre evlerinin kira-fatura-kontör ve iaşe giderlerine yapılan harcamalar, ramazan aylarında market hediye kartları vb birçok harcama kaleminde yapılan ayni yardımlar örgüt bütçesinden karşılanıyor. Örgüt tarafından gerek il merkezinde gerekse de ilçelerde görev verilen örgüt üyelerine, eşinin örgüt içerisinde aktif olarak çalışıp çalışmadığı, çocuk sayısı, cezaevinde ne kadar süre ile kaldığı, eğitim durumu, örgüt içerisinde görev almaya başladığı tarih gibi farklı kriterler baz alınarak maaş ödemesi yapılıyor.

Örgütün cezaevlerinde kalanlara YUSUF, cezaevinde kaldıkları koğuşları ise ODA adı şifresini vermiş. FETÖ zanlılarının kaldıkları koğuşlar ilçelere zimmetlenerek bu koğuşlara aylık olarak ODA YARDIMI adı altında örgütten para gönderiliyor. Para yardımları ilçe sorumluları tarafından koğuşlarda kalan bir şahsın cezaevi hesabına banka aracılığıyla yatırıldığı, yatırılan paranın koğuşun genel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanıldığı, bu faaliyetin örgütsel kapsamda işlem gören cezaevinde bulunan kişilerin moral/motivasyonlarının arttırılması, örgütün halen ayakta ve aktif olduğunun cezaevinde de olsa üyelerinin her şartta yanında olduğu izlenimi verilerek örgütten kopmalarını engellemek örgütle bağlarını kuvvetlendirmek, başka bir deyişle cezaevi şartları dolayısıyla karamsarlığa düşen örgütün varlığını sorgulayan örgüt üyelerini tekrar kazanma amacını taşıdığı değerlendiriliyor. Örgütün bunu yapmadaki bir diğer hedefi ise kişilerin  cezaevinden çıkışları sonrasında güncel yapılanmada tekrar görev almalarını sağlamak.

ÖRGÜT MALİ DENETİM YAPIYOR

Örgütün il bütçesinin örgüt üyelerinden toplanan himmet, kurban gibi adlar altında toplanan paralardan sağlandığı gibi belirli aralıklarla yurtdışından örgüt üyelerine gönderilen paralar ile de mali bütçelerin desteklendiği, sürekli olarak para toplama/dağıtma faaliyetlerinde il merkez yönetimi ile ilçe sorumluların koordinasyon halinde oldukları, örgütün il muhasebecisi olarak faaliyet gösteren şahıslar tarafından hazırlanan tabloların aylık bazda internet tabanlı örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan programlar üzerinden ilçe sorumlularına gönderildiği, ilçe sorumluları tarafında da bu tablolar üzerine ilçelerde toplanan/dağıtılan para durumlarının ayrıntılı işlenerek tekrar geri gönderildiği, bu şekilde örgütün mali denetimini yaptığı anlaşılıyor.

Örgütün himmet toplayan rehber abilerinin para aldığı esnafı baskı altında tuttuğu, örgüt paralarının kişiler adına olan banka hesaplarında muhafaza edildiği, gerekli durumlarda paranın hesaptan çekilerek örgütsel faaliyetler için kullanıldığı belirlendi. Her ilçenin kendi içinde Bölge Muhasebecisi bulunduğu, bunların genelde geçmiş zamanda örgütün kurduğu şirketlerde ön muhasebecilik işi yapan kişilerden oluştuğu ya da o ilçede esnaf oldukları saptandı. İlçe İmamı maaşların 4400 TL’den 5000 TL’ye, Bölge Müdürü/Ablası aylık maaşını 4 bin TL civarında olduğu, Antalya’nın ilçelerinde görev yapmış, ardından memleketine gitmiş veya il değiştirmiş şahısların iaşe bedellerinin halen Antalya ili tarafından karşılandığı bilgisine ulaşıldı. Diğer illerde ikamet edip nüfus ili Antalya olan bazı kişilerin örgüt tarafından kurye olarak kullanıldığı (Ör:Antalya-Manisa hareketi), kurban öncesi yapılan toplantı gündemlerinde kurban parası 1800 TL olarak belirlendiği, yurt dışından 2750 TL olması yönünde direktif verildiği (Kurban Hocaefendi adına olursa 2000 TL olabileceği de belirtilmiş), bölge muhasebecilerinin defter, 2. el bir telefon, vb. gibi şeyler kullanarak gelir-gider tabloları yaptığı, yıl sonu değerlendirmelerinde bilanço yaptıkları ve bunu sorumlu İl İmam Yardımcısına rapor ettikleri tespit edildi.

Örgütün eşi cezaevinde olanlara, çocuklu ailelere, maddi imkânları dar olan şahıslara para yardımlarında öncelik verdikleri, kuryelerin getirdiği paraların ilçe imamına başka bir aracı ile ulaştırıldığı, örgütün sadece Kurban Bayramı öncesi İlçenin sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslarının toplantı yaptığı, kurban için yol, yöntemlerin belirlenerek, etlerin dağılımı, kimler tarafından dağıtılacağı hususlarının bu toplantıda belirlendiği tespit edilmiştir.

HER İŞE KRİTER GETİRMİŞLER

Örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen ve güvenilirliği test edilenlere para dağıtmak amacıyla seçilen “MUAVENETÇİ”lerin mümkün olduğunda suça karışmamış, deşifre olmamış kişiler arasından seçildiği, tüm örgüt üyelerinin A-B-C şeklinde kodlanarak örgüte bağlılık derecelerine göre ayrıma tabi tutularak fişlendiği, yardım edilecek kişinin ve miktarın öncelikle yapılan fişlemelere göre örgüte bağlılık derecesine göre belirlendiği, kişinin, tutuklu, tahliye, itirafçı, itirafçı olup ifadesini geri çeken, irtibatının devam edip etmediği gibi kriterlere tabi tutulduğu kaydedildi.

Bu ayrımlardan sonra ise lise/üniversite çağında çocuğu olup olmadığı, medeni durumu, çocuk sayısı, evinin kira olup olmadığı, aile içerisinde başka çalışan bulunup bulunmadığı vb. konuların araştırılarak yardım miktarına karar verildiği ve yardımların Ramazan ayı, dini bayramlar, okulların açılma dönemi ve kış aylarında miktarının sistematik olarak arttırıldığı belirlendi. Yardımlar okulların kapalı olduğu yaz tatili dönemi gibi stabil dönemlerde zaman zaman birkaç ay kesintiye uğradığı ancak sonraki aylarda bunun mutlak suretle çifter çifter para yatırılarak telafi edildiği ifade edildi. 

İFADELERDE YER ALAN DETAYLAR

M.Ş.İ. isimli zanlının 13/12/2019 tarihinde Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünde vermiş olduğu ifade: …2017 yılının Eylül ayında Şanlıurfa ilinden tanıdığım ENES KOD M.K. isimli şahıs ile konuştuğum esnada şu an bizim orada Muş il sorumluluğunu yapacak kimsemiz yok orda mağdur olan aileler var onlara yardım etmemiz lazım, orada bulunan FETÖ Terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmüş, işlem görmüş arkadaşlarla tekrar görüşmemiz lazım dedi bende benim bunları yapacak param yok, zaten aranmam var dedim o da bana sen parayı dert etme orada verecek kişiler var zaten sahte kimliğin de var rahatlıkla yaparsın dedi ben de Allah rızası için mağdur ailelere yardım edeceğimi söyledim. Bunun gibi senin dışında Elazığ ve Bingöl illerinde bu şekilde yardım yapan kardeşlerimiz var dedi. Ben FALCON isimli programdan yapacaklarını haber ederim diyerek sen de bundan sonra ÖMER KOD ismini kullanacaksın diye beni tembihleyerek ayrıldık....

F.Y. adlı zanlının 23/05/2021 tarihinde Çanakkale KOM Şube Müdürlüğünde etkin pişmanlık hükümleri kapsamında vermiş olduğu ifade:  SERRA (K) ile de zaman zaman il’de bulunan ve benim irtibat kurmam gereken mağdur ailelerine ulaşabilmem için görüşme yapıyordum…….CEMİL (K) yurt dışından gelen ve esnaflardan toplanan paraları bazen kendisi yurtiçi kargo aracılığıyla benim adıma gönderiyor, bazen de YAHYA (K) isimli kurye vasıtasıyla yine yurtiçi kargo aracılığıyla bana ulaştırıyordu, bu kargolar sürekli Yurtiçi kargo vasıtasıyla normal bir poşet içerisinde sarılmış ve bantlanmış vaziyette ve kargo poşetlerine konulmak suretiyle bana geliyordu, gönderici kısmında kimin isminin yazdığını, ne yazdığını hatırlamıyorum ancak gelen kargolarda alıcı kısmında benim ismim ve genellikle ……….mobilya şeklinde doldurulur ve 553 ….. sayılı GSM numarası irtibat bilgisi olarak verilirdi, iki defa da paraları elden İzmir’e giderek teslim aldım, bu paranın dağıtılacağı örgüt mensuplarına ait isim listesi ise Çanakkale il imamı tarafından SİGNAL programı üzerinden, dağıtılacak sözde mağdur örgüt militanı ailelerinin isim adres ve banka hesap numarası şeklinde gönderilirdi, 

Örgüt ilİmamı olan CEMİL (K) tarafından gönderilecek paraların PTT’ ye veya İş Bankasına ait ATM üzerinden gönderilmesi talimatını vermişti, bu iki yerden gönderilmesinin nedeni ise, ATM’ de sadece karşı tarafın bilgilerini girip, gönderici bilgilerine ihtiyaç duymadan ve herhangi bir şifre istemeden gönderimin sağlanmasıdır. Bu şekilde hizmet veren banka ATM’lerinin İş Bankası ve PTT ATM’leri dir. Zaten bu iki ATM üzerinden gönderilmesinin ana sebebi de gönderimi sağlayan kişinin tespitinin yapılamamasıdır, örgütsel açıdan güvenli olmasıdır. Bende almış olduğum talimat kapsamında gönderdiğim paraları, Yurtiçi kargodan S.V. isimli şahsa gönderiyordum. Diğer örgüt mensubu şahıslara ise, genellikle İl Emniyet Müdürlüğü yan tarafında hizmet veren PTT Müdürlüğüne ait ATM üzerinden gönderiyordum… sözde mağdur ailelerini bire bir tanımam, yukarıda da anlattığım şekilde örgüte ait dağıtılacak paralar tarafıma ulaştıktan sonra Çanakkale İl İmamı olan Cemil (K) tarafından para dağıtılacak şahısların isim, adres ve banka hesap numaraları ile hangi aileye ne kadar miktar yatırılacağını gösterir liste dijital olarak SİGNAL isimli program üzerinden bana geliyordu. Bende o liste üzerinde ne yazıyorsa miktar olarak o şekilde dağıtımını sağlıyordum. Genellikle yöntem şu şekilde oluyordu; Evli ve çocuğu yoksa eğer 1.000 TL, evli ve çocuğu varsa 1.500 – 2.000 TL arasında, çocukları okula gidiyorsa 2.000-2.500 TL arasında bir para dağıtımı sağlanıyordu.

Bende anlattığım şekilde Çanakkale ilinde bulunan sözde mağdur (9) aileye aynı yöntemle para gönderiyordum. Genellikle bana 3 ayda bir 70.000 TL ile 100.000 TL arasında bir para geliyordu. Aynı zamanda benim maaşım olan 4.000 TL’de aynı şekilde gönderiliyordu. Örgüt evlerine ve sözde mağdur ailelerine erzak ve gıda yardımı yapılabilmesi için örgüt tarafından gönderilen para içerisinden Trendyol isimli uygulama üzerinden gıda ve erzakta gönderiliyordu. Yukarıda bahsettiğim örgüt yapılanması içerisinde örgüt tarafından verilen tabirleri anlatmak istiyorum; “Yusuf” ; Cezaevinde tutuklu hükümlü bulunan örgüt militanlarına verilen addır. “Yusuf aileleri”; Yapılanma içerisinde tutuklu aile yakınlarının bulunduğu sözde mağdur ailelere örgüt içerisinde tabiridir. “Maişet”;Terör örgütü tarafından yapılan yardımlara verilen addır. “Muavenetçi”; Bu yardımları toplayıp ve dağıtmakla görevli imamlara verilen isimdir. “Rehberlik Ücreti”; Öğrenci evlerine yapılan maddi yardımlar ve, bu evlerde kalan öğrencilere verilen paraya verilen addır.

Aynı kişinin 06/08/2021 tarihinde Çanakkale KOM Şube Müdürlüğünde etkin pişmanlık hükümleri kapsamında vermiş olduğu ek ifadesinden: ,…bize şifresiz ATM üzerinden para gönderen bankaların isimlerini verdi İŞ BANKASI, YAPI KREDİ ve PTT ATM’leridir. Bir örgüt mensubuna maişet (para) gönderilecekse, önce şahıs ile irtibata geçilerek hangi bankalarda hesabının olduğu sorulur ve belirtilen bankalarda hesapları yoksa hesap açtırmaları söylenirdi. Bu bankalardan hangisine hesap açılmış ise onun ATM’sine gidilir ATM üzerinden kartsız olarak kişi kendi hesabına para yatırıyormuşçasına, verilen hesap numarası, TC ve telefon numarası yazılarak örgüt tarafından gönderilmesi istenilen para ATM’den yatırılırdı. Diğer bankalarda karşı tarafa yatırılacak para için telefonuna şifre gittiğinden risk oluştuğundan dolayı sadece şifre istemeyen bankalar tercih ediliyordu…. 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2021/9370 sayılı dosyasına istinaden yapmış olduğu soruşturmada; şüpheli K.Ş.’nin diğer örgüt üyelerine göndermiş olduğu mesaj: …..Sosyal yardım ailelerine şu maddelere göre bir daha nazar etsek olur mu... Sosyal yardımlar 3 ayda bir verildiğinde bazen ailerle irtibat zayıflayabiliyor. Özellikle şehir dışındakilerle. Sonradan oluşan sıkıntılardan haberdar olunamayabiliniyor ya da geç haberdar olunuyor o yüzden sosyal yardım listelerimize isim isim bir daha baksak. Son durumlarını bir daha gözden geçirsek. Yusufumuzun son durumu nasıl? (sağlık, psikolojik, maddi, hukuki vs.) Ailemizin son durumu nasıl? (sağlık, psikolojik, maddi, hukuki vs.).Çocuklar ne durumda. Ailenin virüsle ilgili bir sıkıntısı var mı? Ailenin evi ile ilgili bir sıkıntısı var mı? Kirayı ödeyebiliyor mu, evde eksik/bozulan eşya var mı? Ailenin yusufumuzu ziyarete gelip gitmesinde bir sıkıntı var mı? (Özellikle şehir dışından gelen aileler için; maddi sebeplerden dolayı gelememe, burada kalacak yer ayarlayamama, otogardan yukarıya ulaşımı ayarlayamama vs)

Yine verilen yardım yetiyor mu? Verilen sosyal yardım aileye ulaşıyor mu? (Bazen aracılarda sıkıntılar olabiliyor. Sormak lazım). Bayram yardımı verdik elhamdülillah. İmkanlar ölçüsünde okul çağındaki çocuklarına okul harçlığı ayarlayalım inş. Eylül ayı zarfları ile birlikte verilebilir. Okul harçlığını çalışanlarımızın çocukları için de planlayalım inş. İkinci dalga koronavirüs tedbirlerine binaen sosyal yardım ve maaşları önden 3-4 aylık verilelim inş. Zaten daha önce Ramazanda 3 aylık (Haziran, Temmuz, Ağustos) vermiştik. Şimdi de 3 aylık (Eylül, ekim, kasım) verelim inş. Hatta imkan varsa Aralık ta verilebilir.Bu yardımları vermek için beklemeyelim. İmkanlar ölçüsünde hemen dağıtmaya başlayalım. Tekrar sokağa çıkma yasağı vs olursa aileler mağdur olmasın inşallah...

Yarın: Örgüt için haberleşme ve bilgi aktarımı