Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 Ekonomi ve İstişare Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, ekonomiyle ilgili önemli konuları ele aldığı konuşmasında "Orta Vadeli Program"ın önemine vurgu yaptı.

"EYLÜL'DE AÇIKLANACAK ORTA VADELİ PROGRAM ÖNEMLİ"

Yılmaz'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle: 

"Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar sağlanamaz. Temel hedefimiz istikrarı sürdürmektir.

Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarını sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal açıdan da sağlamak anlamına gelir. Bu sürecin sabırla ve kararlılıkla yürütülmesi gerektiği genel bir fikir olarak kabul edilmektedir. Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program önemli. 

Konut arzının artırılması, konut maliyetlerinin düşürülmesi noktasında önemli katkılar ifade edildi. Bütçede disiplini sağlarken bütçedeki deprem başta olmak üzere artan harcamaları bütçe açığını belli düzeyin üzerine çıkarmaması açısından yaptığımız çalışmalar var. Bununla ilgili gelir tedbirleri aldık, harcama tedbirleri de alınmalı.

CARİ AÇIK 

Cari açığı düşürmeye dönük tedbirler ifade edildi. Cari açık tasarruf açığıdır. Yatırımları finanse ettiğiniz kullandığınız iç tasarruf kadar dış tasarrufu da kullanırsınız bu da cari açığı doğurur. Cari açığı aşağı çekmiş olacağız. Dışa bağımlılığı azaltıcı, yerli milli üretimi desteklemeli, ara malların yurt içi üretimine seçici destekler vermeliyiz görüşlerini ifade edeyim.

VERGİ SİSTEMİNDE SADELEŞME BEKLENTİSİ

Vergi konusunda görüş birliği olduğunu ifade edebilirim. İşveren, işçi, muhasebecisiyle vergi reformu beklentisi olduğunu söylememiz lazım. Vergi sisteminin sadeleştirilmesine dönük beklentiler olduğunu ifade etmeliyim.

ÖZEL SEKTÖRDE DİJİTALLEŞME

Bugünkü toplantıda dijital dönüşüm ve her alanda desteklenmesi gündeme geldi. Özel sektörde dijitalleşme sürecinin devamı için vurgular yapıldı.

Sanayide arazi arzı hususu konuşuldu. Çevreye, tarıma, diğer hususlara dikkat ederek sanayinin ihtiyaç duyduğu araziyi uygun maliyetlerle çalışma dile getirildi.

Altın fiyatları yükselişle başladı!  Altın fiyatları yükselişle başladı! 

KREDİLER

Finansman ve finansa erişim konuları. KOBİ'lerin finansa erişimi söz konusu en fazla dile getirilen konulardan birisi oldu. PPK'da atılan adımlar var. Kredilerde miktarsal sıkılaştırma yapılıyor. Tüketim noktalarında, büyümeyle ilgili olmayan noktalarda sıkılaştırma yapılırken ihracatı artıracak konularda esnek tutum olduğunu ifade edebilirim.

İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyetler bizler için çok kıymetli. İstihdamda mesleki eğitim, ara iş gücü ihtiyacı olduğu. Çalışma Bakanımızın yaptığı değerlendirmeler de söz konusu. Eğitim sistemimizde iş gücü piyasası arasındaki örtüşmenin artırılması konusu oldu. Kamu-Özel işbirliği öne çıkan başlık oldu diyebilirim.

Verimliliği ve rekabeti artırıcı yapısal reformlar üzerinde de duruldu. Yapısal reformlar orta vadede somut sonuçlar üreterek kıymetli değişime yol açarlar. Beklentilerin daha hızlı iyileştiği ülkelerdir. Yapısal reformlar kısa vadede de beklentiler kanalıyla eklenir. Para ve maliye politikalarının yanı sıra yolumuza yapısal reformlarla devam edeceğiz.