Meslektaşları, cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili avukat Can Atalay‘ı ziyaret etti. 
Milletvekili seçilmesi, mazbatasını alması, TBMM Başkanı adayı olması, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi seçilmesine rağmen tutukluluğu devam ettirilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için meslektaşları Atalay'a destek için Marmara Kapalı Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.
“HUKUK VE YASAYLA BAĞLANTISI KALMAMIŞ BİR TUTUKLULUK”

Açıklama yapan avukat Halis Yıldırım, tutukluluğun hukukla bir bağı olmadığını ifade etti. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı;

Destek ödemeleri hesaplara yattı! Destek ödemeleri hesaplara yattı!

*Can Atalay'ın arkadaşları, meslektaşları olarak Gezi Davası'nda tutuklu olarak Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ve diğer arkadaşlarımızı az önce ziyaret ettik. Kendileriyle görüşmemizde hukukla, yasayla pek bir bağı irtibatı kalmamış olan siyasi tutuklu sürecine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.

*Yargıtay 3. ve 4. Ceza Daireleri'nin, Anayasa Mahkemesi'nin aynı konudaki yerleşik kararlarına karşın Can Atalay'ın milletvekili seçilmesini serbest bırakılması için yeterli bir hukuk nedeni olarak görmemesini, Anayasa'nın açık ve emredici hükmünü görmezden gelerek ancak kendisinin hukuka uygun bulduğu Anayasa Mahkemesi kararlarına uyacağı, kendisinin uygun görmediği Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacağı anlamına gelen gerekçesini hayretle okuduk.

*Anayasa'nın 153. maddesinde Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının kesin olduğu ve yargı organlarının da bu kararlara uymak zorunda olduğu açık ve net olarak yazılmıştır.

“BARİZ BİR KURALIN TERS YÜZ EDİLMESİNİ İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ”

*Hukukun ve Anayasa'nın öngördüğü bariz bir kuralın bu şekilde ters yüz edilmesini avukatlar olarak içimize sindirmemiz mümkün değildir.

*Atalay, aynı haksızlığa ve mağduriyete maruz kalmış diğer milletvekilleri gibi bireysel başvuru hakkını kullanarak konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştür. Emsalleri ortada diğer milletvekilleri gibi arkadaşımız Can Atalay bakımından da pek muhtemel aynı süreç yaşanacak ve aynı sonuç çıkacaktır.
*Anayasa Mahkemesi bu durumdaki milletvekillerine ilişkin içtihatında şunu söylemektedir: ‘Bir milletvekili hakkında seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olsa dahi hakkındaki suç isnadı anayasanın 14. maddesinde durumlar kapsamındadır denilerek yargılamaya devam edilemez, tutuklanamaz. Anayasa'nın 14. maddesindeki durumların kapsamına hangi suçların girip girmediği belirsizdir. Ve bu belirsizlik yargı organları tarafından giderilemez.'

“ANAYASA İHLALİ”

*Anayasa Mahkemesi'nin bu açık içtihatına karşın Atalay'ın tutukluluğunu ve yargılamasını devam ettiren Yargıtay İl Ceza Dairesi kararları açık bir Anayasa ihlalidir.

*Bir hukuk devletinde yargı makamları dahil herhangi bir kurum ve kişi beğenmediği ya da uygun görmediği bir yasa hükmünü yanlış bulduğunu söyleyebilir ama ‘Ben buna uymuyorum' diyemez.