Bir başka unsur bireysel yatırımları şaşırtıcı düzeyde etkiliyor. Mevsimler ve meteorolojik faktörlerin farkındalığı bütünüyle azalttığı ve piyasa fiyatları üzerinde düşünülenden daha etkili olduğu tespit edilmiş durumda.

Bu unsurların yatırım davranışı, davranış finansı üzerindeki kısa vadeli tabii etkileri altı alandan kaynaklanıyor:

1.    Bulutlu havaya karşı gün ışığı
2.    Uyku kalitesindeki bozulmalar 
3.    Aşırı sıcaklık düzeyleri
4.    Ay'ın döngüleri
5.    Elektromanyetik fırtınalar
6.    Rüzgarın şiddeti

• Uzun vadeli biyolojik etkiler ise mevsim değişmelerinde gün ışığının kademeli olarak artması ve azalmasıyla kendini belli ediyor. Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Hirshleifer, 1983-1997 yılları arasında dünya çapındaki 26 borsa endeksini inceleyerek, sabah saatlerindeki gün ışığının hisse senedi kazançlarıyla bağlantılı olduğunu tespit etmiş. Prof. Hirshleifer, gün ışığının yatırımcıların ruh hallerini, davranışlarını olumlu etkilediğine ve iyileştirdiğine dikkat çekiyor. Bireylerin ruhi durumları iyi, keyifli halleri yüksek olduğunda yatırım pozisyonu alırken riskten daha az kaçınıyor ve alma eğilimlerine giriyorlar. Hasılı araştırma sonuçlarına göre, mevsimlik etkilerle duygu bozukluğunun (SAD), insanın biyolojik yapısından kaynaklanan duygusal değişiklikler ve duygu dalgalanmalarının bireyin risk tercihlerini ve buna bağlı olarak da kitleler üzerinde yatırımcı davranışını değiştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

• Yapılan çalışmaların ortaya koyduğuna göre finansal yatırımcıların duyguları ve motivasyonları genel olarak şuuraltında gelişiyor ve karar almada oldukça etkililer. Psikoloji alanında geliştirilen yeni araçlar ve nöroloji, nöroekonomi/nörofinans sahasındaki yeni teknolojiler, yatırımcıların duygusal önyargı eğilimlerinin derin psikolojik, nörolojik kökenleri olduğunu gösteriyor. Wall Street Journal 2006 yılında "Beyin hasarlı yatırımcılardan dersler" başlıklı bir yazı yayımlamıştı. Söz konusu yazıda "beyni hasar görmüş traderların piyasalarda avantajlı olabilecekleri" belirtilmekteydi. Yazı bir araştırmanın sonuçlarına dayanıyordu. Beyinlerinde oluşan bir lezyon sebebiyle duygusal olarak "hissetme" yeteneklerini kaybetmiş bireylerin bir yatırım oyununda böyle bir sonuca ulaşılmıştı. Araştırmayı Stanford Üniversitesi profesörlerinden Baba Shiv gerçekleştirmişti. 

• Kısaca özetlersek, davranışlarımızı etkileyen duygular beynin trafik lambalarıdırlar. Bir fırsatı veya tehdidi düşünürken, duygularımız bize risk almamızın mı (coşku), temkinli bir adım atmamızın mı (kaygı), yoksa durup geri çekilmemizin mi (korku) iyi olduğunu gösterir. Bunlar öncel duygulardır.