Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ'ler) desteklemek amacıyla yapılacak düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayında yayımlanan bir yönetmelikle KOBİ tanımında değişiklik yapıldığını belirten Şimşek, yıllık net satış hasılatı ve mali bilanço tutarlarının revize edildiğini açıkladı.

Dolar kaç TL oldu? Dolar kaç TL oldu?

Bu değişikliklerle mikro işletmeler için azami hasılat sınırının 5 milyon liradan 10 milyon liraya, küçük işletmeler için 50 milyon liradan 100 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmeler için ise 250 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildiğini ifade etti.

AZAMİ KREDİ LİMİTLERİ ARTIRILACAK

Böylelikle Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar'da da değişiklik yapmayı planladıklarını belirten Bakan Şimşek, bu değişiklikle, KOBİ başına verilebilecek azami kredi garanti limitlerinin artırılacağını ve bu sayede işletmelerin finansmana daha kolay erişebileceğini ifade etti.

Şu anki uygulamada bir KOBİ'nin bu sistemden en fazla 100 milyon liraya kadar kredi garantisini kullanabildiğini hatırlatan Şimşek, bu sınırın 150 milyon liraya çıkarılacağını ve büyük firmalar içinse 350 milyon liradan 500 milyon liraya yükseleceğini belirtti.

Bakan Şimşek, KOBİ tanımı dışında olan ancak yeni yönetmelikle KOBİ tanımına dahil olan işletmelere de geçici bir hükümle, 31 Aralık 2023 tarihine kadar belirlenen kredi garanti limitlerinden yararlanma imkanı sağlanacağını açıkladı. Şimşek ayrıca, KOBİ'lerin ve diğer işletmelerin finansman kanallarının daha etkili kullanılması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.