Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve ek MTV'nin ödenmesi zorunluluğunu içeren düzenlemenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ek MTV'nin ilk taksitlerinin ödemeleri 6 Eylül tarihine kadar gerçekleştirilirken, Anayasa Mahkemesi'nin iptal talebini inceleyeceği tarih de belirlendi.

İKİNCİ TAKSİT KASIM'DA ÖDENECEK

TFF'nin Yayın geliri  hedefi 250 milyon dolar TFF'nin Yayın geliri hedefi 250 milyon dolar

Anayasa Mahkemesi, ek MTV'nin iptal talebini 28 Eylül tarihinde görüşecek. Ek MTV'nin ikinci taksiti ise Kasım ayı sonuna kadar ödenecek.

2023'ün ikinci yarısında ilk defa tescil edilen sıfır kilometre araçlar için ek MTV, 6 aylık dönem üzerinden yarım hesaplanacak ve peşin olarak ödenecek. Yani, Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilen bir otomobil için yıllık MTV'nin yarısı kadar ek MTV ödenecek.

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre mahkeme, ek MTV ödenmediği takdirde, araçların trafikten çekilmesi, hurdaya çıkartılması veya yurt dışına çıkartılması gibi tescil işlemleri yapılamayacak. Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri için önce tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48. maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

Ayrıca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır veya orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen taşıtlar ve deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den muaf tutulacak. Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır veya orta hasarlı hale gelen binaların malikleri ve birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenlerden adına kayıtlı taşıt bulunanlar veya deprem nedeniyle ağır hasar gören taşıta sahip olanlar veya bunlar adına veli, vasi, kanuni temsilciler ve vekaletname ile tayin edilen vekillerce ilgili vergi dairesine başvurulması halinde taşıtlara tahakkuk eden ek MTV terkin edilecek.